Navigate

  • No categories

Live blog: conferentie Getting Rough with Media

W128_580573-Alejandra-Perez-Nunez

 

Het symposium Getting Rough with Media, samengesteld door Stephen Kovats (transmediale 2008-2011, McLuhan in Europe 2011), vult de zaterdagmiddag van Impakt. Gecentreerd rondom hacktivism, openheid en protest wordt de dag, door respondent Chris van der Heijden, samengevat als een zoektocht naar een nieuwe maatschappij. Naar mijns inziens ging het echter niet specifiek om de zoektocht naar een nieuwe maatschappij, maar vooral naar alternatieve structuren. Het ging om de steeds minder ruw wordende randen van het internet met als centraal vraagstuk: wie heeft nu de controle en macht?

Sunil Abraham bekritiseert juist de huidige manier waarop er openheid gepredikt wordt. In India zijn modellen zoals creative commons juist een propagandamodel voor de elite en midden klasse. Hij ziet daarom een beter alternatief in Sharism, later uitgelegd door Christopher Adams. Rui Guerra daarentegen biedt een concreet alternatief en bouwt in dertig minuten een open gedecentraliseerd netwerk. De macht en controle bij decentralisatie ligt niet meer bij één persoon en/of bedrijf maar in het netwerk. Alejandra Perez Nunez laat, daaropvolgend zien dat dit protocol ook van toepassing is in de fysieke wereld. De studentenprotesten van middelbare scholieren in Chili kennen geen gezicht. Net als de globale occupy beweging, krijgt het zijn kracht door een decentraal protocol en specifiek mediagebruik.

Na een korte pauze, gaat Christopher Adams verder in op het concept van Sharism. Aan de hand van een rol stickers en het publiek laat Adams zien hoe sharism in zijn werk gaat. Hierin speelt het netwerk en de onderlinge verdeling een belangrijke rol. Het kenmerkende van al deze voorbeelden is dat ze uitgaan van decentralisatie. Daarnaast ligt hun oorsprong in de hackersgemeenschap. Tatiana Bazzichelli gaat juist verder in op het businessmodel achter deze ideologie van openheid, decentralisatie en DIY. Alejo Duque vat uiteindelijk de dag samen aan de hand van zijn open source projecten in Columbia en Barcelona. Hierbij stelt hij de centrale vraag: waar ligt de controle en de macht van het internet?

De middag sluit af met een mooi kunstproject Watching revolution through a hole in the wall van Foundland, tevens te zien in de tentoonstelling van Impakt. Foundland geeft inzicht in de rol van Facebook in de Arabische lente van Syrië. Dit project vat de middag goed samen omdat het laat zien hoe tegenwoordig mainstream media succesvol is en dient tot protest. De lezingen zelf bleven soms hangen op een erg abstract niveau. Zoals Chris van de Heijden als reflectie aangaf: “the last story was the only one I understood word for word”. Toch was het een enerverende middag met veel nieuwe inzichten.