Critical and creative views on media culture

Monthly Archives:

Neighbours in Budapest

De Nederlandse samenleving verandert, al verschillen de meningen over hoe ingrijpend deze veranderingen zijn en welke richting ze opgaan. Immigratie, integratie en de positie van nieuwe culturele en religieuze waarden spelen een belangrijke rol binnen deze discussie. Hoe gaan de ‘oude’ Nederlanders om met de nieuwe elementen in hun samenleving en hoe verhouden ‘nieuwe’ Nederlanders zich tot het vrijzinnige imago van Nederland?

Posted in Buitenland, Abroad 2009 | Leave a comment
loading