Capital Drawing Group 30 oktober - 3 november 2013

CC22 Impakt_Benjamin Fallon_Capital Reading Group 3

Andrew Cooper, Enda Deburka, Dean Kenning, John Russell

In de overblijfselen van de verzorgingsstaat komt een groep kunstenaars bij elkaar in de vergaderruimte van de Royal Festival Hall in Londen. Gezamenlijk lezen ze ‘Das Kapital’ van Karl Marx en proberen ze zijn economische verhandeling te begrijpen. De aanhoudende wereldwijde financiële crisis heeft tot een hernieuwde belangstelling voor het werk van Marx geleid omdat mensen proberen het spaak lopende systeem te doorgronden, waarvoor geen alternatief lijkt te bestaan.

‘Capital Drawing Group’ maakt deel uit van de festivaltentoonstelling To The Reader samengesteld door Benjamin Fallon.

Dit onderdeel is part of

Festival Exhibition: To The Reader

Andere onderdelen in dit programma