Today: Fruits of Our Labor 2 november 2013

Photo: Steve Jurvetson
Tijd
13:00 - 19:00
Waar
Theater Kikker Grote Zaal/Main Hall

Martin Ford, Khannea Suntzu, Jan-Hendrik Bakker and Kris de Decker – ‘Fruits of Our Labour’

Als we werken scheppen we – heel letterlijk – de wereld om ons heen. Ons werk draagt bij tot de wereld en geeft deze inhoud en betekenis. Soms gebeurt dit op een directe en tastbare manier, aan de andere kant voeren we ook taken uit die deel uitmaken van een groter, niet te overzien geheel. Mondiale productieketens, bureaucratieën en complexe gerechtelijke en technische structuren zijn ook deel van de wereld die we maken. ‘Fruits of Our Labor’ bevat projecten en lezingen waarin ingegaan wordt op de relatie tussen werk, technologie en betekenis. Met:

Martin Ford die ons zal duidelijk maken op welke manieren technologie de toekomstige economie modelleert, en de invloed daarvan op werk. Ford vertelt over een naderende toekomst waarin de mens de minst efficiënte schakel wordt in het productieproces, een toekomst waarin technologie banen opslokt en daarbij geen genoegen neemt met alleen de ongeschoolde banen.

Khannea Suntzu neemt ons nog een stap verder mee in deze gedachtegang. Zij licht verschillende scenario’s toe waarin technologie de grens tussen natuur en technologie en tussen bewustzijn en artificiële intelligentie doet vervagen. Wat wordt het uitgangspunt voor een dergelijke transhumanistische toekomst?

Jan-Hendrik Bakker onderzoekt de existentiële zoektocht van de mensheid naar haar bestaansreden. Bakker verkent de verdiensten en mogelijkheden van een wereld waarin we ons technologiegedreven consumentisme kunnen weerstaan. Hij zal de voetsporen volgen van kluizenaars, freaks, dichters, artiesten en filosofen die ontsnapt zijn aan de rat race om terug te keren naar een eenvoudigere levensstijl.

Kris de Decker legt ons een andere invalshoek van technologie voor. In plaats van de magie van glimmende, betoverende hightech die onze verbeelding heeft verstrikt, stelt hij de mythe aan de kaak dat er voor elk probleem een technologische oplossing bestaat. De Decker demonstreert hoe low tech-oplossingen meer of even veel een belofte kunnen zijn, naast de vele clean tech- en duurzame energiesystemen.

Fruits of our Labor maakt deel uit van het programma Work Songs samengesteld door Monnik.

Meer informatie:

www.thelightsinthetunnel.com / www.khanneasuntzu.com / www.krisdedecker.be / www.janhendrikbakker.nl

Koop je dagkaart hier

One Trackback

  1. […] November 3, 2013. This year’s festival theme is “Capitalism Catch 22″. I will be one of the speakers at the IMPAKT festival, so I hope to tell you more about the vehicle in two […]