Navigate

  • Geen categorieën

BK-NU: het Beeldende Kunst Netwerk Utrecht

BK-NU

 

Even voorstellen: BK-NU (Beeldende Kunst Netwerk Utrecht) is de naam van het Utrechtse kunstnetwerk dat zes instellingen voor actuele kunst verenigt, te weten Academiegalerie, BAK, Casco, Expodium, FOTODOK en Impakt. BK-NU heeft haar focus op beeldende kunst, design, mode, mediakunst, documentairefotografie en kunst in de openbare ruimte en bestrijkt zo een breed spectrum binnen de kunstsector in Utrecht.

De BK-NU-instellingen zijn betrokken bij elkaars programma en bij de positie van de actuele kunst in Utrecht. Ze zijn zich sterk bewust van het belang van verscheidenheid voor een vruchtbaar kunstklimaat in de stad. In het dynamische culturele klimaat van vandaag de dag, waarin samenwerking, innovatie, publieksbereik en –participatie belangrijker zijn dan ooit, willen de instellingen samen meer investeren in zichtbaarheid voor een breed Utrechts publiek en een sterkere betrokkenheid creëren bij hun tentoonstellingen, lezingen, projecten en presentaties.

 

Actuele informatie is te lezen op de websites van de verschillende instellingen. Verder zijn de activiteiten van alle BK-NU-partners makkelijk te volgen op de centrale  BK-NU Facebook page.