Resident Artist: Joana Moll

Impakt- Augment and Disrupt; Utrecht 2019; www.impakt.nl

 

De selectie van de tweede ronde van EMARE kunstenaars (European Media Artists in Residence Exchange) heeft plaatsgevonden. Met de gulle support van EU’s Creative Europe programma, EMAP (European Media Art Platform) zal in elf steden de programma’s van de elf Europese media kunstenaars hosten. IMPAKT is een van de elf organisaties binnen het EMAP-netwerk.

Wij heten Joana Moll van harte welkom als onze resident artist in het EMAP programma. In augustus 2019 Moll zal werken aan een nieuw project:

“In onze zogenoemde netwerk-samenleving, burgers worden steeds meer als machines en zijn afhankelijk van data. Dit bedreigt de connectie tussen mens en natuur. Hoewel de meeste dagelijkse interacties worden uitgevoerd door elektronica weten we vrij weinig over de apparatus dat zulke interacties vermakkelijkt, of de onderliggende mechanismes daarvan. Interfaces spelen een belangrijke rol in zowel de functionaliteit en het configureren van het surveillance kapitalisme, als in de toename van nieuwe vormen van immateriële arbeid. Het project dat ik voorstel maakt deel uit van een lopend onderzoek over het impact op het milieu door surveillance kapitalisme. Ik zal me focussen op het analyseren van de ecologische voetafdruk of ‘user interactions’, met name immateriële arbeid, uitgevoerd door veelgebruikte interfaces zoals Amazon, Google, en Facebook. Een groot deel van dit energiegebruik valt op de gebruiker, die uiteindelijk een groot deel van deze uitgebuite energierekening moet aanvaren. Mijn project streeft erna om deze zware materaliteit of ontastbare grafische interfaces te onthullen. De focus ligt op de materiële impact van gebruikersinteractie, om zo tactieken te bedenken om te strijden tegen de interface hegemonie.

Het startpunt van mijn voorstel neemt een theorie ontwikkeld door Ivan Illich aan, waarin hij zegt dat wanneer een machine meer energie gebruikt dan dat van de metabolische energie van een mens, dat dan de machine de mensheid domineert (denk aan een auto of vliegtuig). In het geval van interfaces geloof ik dat wij mensen ook worden gedomineerd/vernield door bedrijven en de agenda’s die achter hen schuilen. Ik werk aan het idee van energie en sociale gelijkheid, Ook wil ik speculeren over wat voor rol de toekomstige interfaces kunnen hebben op een gloednieuw systeem dat energie verdeelt, wat op zijn beurt weer kan leiden tot een meer gebalanceerde samenleving. Dit is natuurlijk erg ambitieus, maar het project dat ik voorstel zal een sterke basis neerzetten voor toekomstig werk. Mijn intentie is om tijdens de residency de hoeveelheid energie te calculeren die wordt gebruikt wanneer iemand scrollt, klikt, inlogt, uitlogt, het scherm verkleind, enzovoorts. Tegelijkertijd zal ik de metabolische waarden van de genoemde acties meten bij de mens zelf. Het elektronisch apparaat gebruikt natuurlijk meer energie dan het aantal kcal een mens verbruikt met deze acties (gebaseerd op mijn eerder onderzoek). Als deze metingen klaar zijn, zal ik de vergelijkingen aanleveren en tegelijkertijd zal ik een radicale re-design geven aan de interfaces van de meest machtige IT bedrijven op het web. Het uiteindelijke doel is om de verbruikte energie van de gebruiker gelijk te maken aan dat wat de machine verbruikt.”

Joana Moll:

Mijn werk verkent op kritische wijze het complexe netwerk van materiële en immateriële middelen, die samenkomen om het internet te configureren. Van onderzeeërs en ondergrondse kabels tot interfaces, surveillance, sociale profilering, privacy, en de milieugevolgen daarvan. Mijn onderzoek focust zich op het ontrafelen en analyseren van de dubbelzinnige relatie tussen netwerken, data, politiek, economie, macht, en natuur in het tijdperk van algoritmisch bestuur. Om deze doelstelling te bereiken ben ik experimentele methodologieën en pedagogische strategieën aan het ontwikkelen en testen. Hiermee hoop ik een diepe analyze te maken over het deconstrueren van fysieke paden van informatie. Bijvoorbeeld de manier waarop overheidsinstanties en bedrijven netwerken en algoritmes overnemen om miljoenen burgers dagelijks te kunnen surveileren, profileren, controleren en exploiteren. Deze complexe processen gaan hand in hand met de verborgen milieueffecten die zij met zich meebrengen.

EMAP (European Media Art Platform) werd opgericht in 2017 met het gulle ondersteuning van het EU Creative Europe programma, dat subsidies verleent aan elf instituten over heel Europa. Voor meer activiteiten van EMAP/EMARE klik hier.

eu-emap-emare-logo