NL

Neighbours in Filmhuis Den Haag/Zaal 5

Neighbours in Filmhuis Den Haag/Zaal 5

Nederland staat van bekend als een open en tolerant land, een geseculariseerde samenleving met een liberale houding ten op zichte van drugs, abortus en euthanasie en met duidelijke rechten voor seksuele en culturele minderheden. Met de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh is er echter een einde gekomen aan de vanzelfsprekendheid van dit imago. De Nederlandse samenleving verandert, al verschillen de meningen over hoe ingrijpend deze veranderingen zijn en welke richting ze opgaan. Immigratie, integratie en de positie van nieuwe culturele en religieuze waarden spelen een belangrijke rol binnen deze discussie. Hoe gaan de ‘oude’ Nederlanders om met de nieuwe elementen in hun samenleving en hoe verhouden ‘nieuwe’ Nederlanders zich tot het vrijzinnige imago van Nederland?

 

 

Datum: 12 maart 2009
Locatie: Filmhuis Den Haag/Zaal 5
Tijd: 20:00u

www.filmhuisdenhaag.nl

 

 


Share

Abroad archive

Website by HOAX Amsterdam