NL

Archive

IMPAKT FESTIVAL 1988

Festival van de experimentele en aanverwante kunsten

Ekko 

Sorry this entry is only available in Dutch

IMPAKT, een festival dat de bezoeker blootstelt aan wat er, op dit moment en in het verleden op en rond het gebied van de experimentele kunst is voortgebracht. Het begrip experimenteel is een noemer waar veel onder past en dat zal ook dit weekend weer eens duidelijk worden. De verschillende activiteiten zullen blijk geven van de grote viversiteit qua vorm en inhoud die nu eenmaal eigen is aan het genre. Het getoomde zal vaak meer opvallen door inventiviteit dan door technische perfectie, doorgaans afwijkend en soms zelfs subversief zijn. Men zal tijdens dit weekend kunstenaars uit heden en verleden kunnen volgen op hun speurtocht naar nieuwe wegen.

Festival archive