NL

Gemeenteadvies cultuurplan 2025-2028

Hoe Utrecht (cultureel) kapitaal dreigt te vernietigen

IMPAKT heeft als festival en als presentatie-instelling Utrecht (inter)nationaal op de kaart gezet op het gebied van digitale cultuur en hedendaagse kunst. We waren dan ook geschokt en verbijsterd toen we lazen dat de commissie die de Gemeente Utrecht adviseert over het toekennen van subsidies in het kader van de cultuurnota 2025-2028, het advies heeft uitgebracht om IMPAKT per 2025 niet langer structureel te ondersteunen.

Op deze pagina vind je meer informatie over deze dreigende situatie voor het Utrechts cultuurlandschap, waaronder onze reactie op het advies, kritische geluiden van de pers en hoe je IMPAKT kunt steunen in de strijd het tij te keren: Do The Right Thing!

DO THE RIGHT THING

Steun IMPAKT en de Utrechtste beeldende kunst

Met het rapport ‘Kleur bekennen‘ dreigt een zware klap voor IMPAKT en voor de beeldende en digitale kunst in Utrecht. Op basis van een onnavolgbare puntentelling en voorbijgaand aan de belangrijke rol die IMPAKT in het kunstenveld vervult, is de adviescommissie tot de conclusie gekomen dat IMPAKT geen subsidie meer zou moeten krijgen. Met onze campagne Do The Right Thing willen we de Gemeente overtuigen van de belangrijke rol van IMPAKT binnen het culturele landschap en de waarde van de beeldende kunst en digitale cultuur in Utrecht.

Lees verder

Persbericht

Penny-wise, Pound-foolish

Hoe Utrecht (cultureel) kapitaal dreigt te vernietigen

Woensdag 5 juni 2024 werd het advies bekend van de commissie die de Gemeente Utrecht adviseert over het toekennen van subsidies in het kader van de cultuurnota 2025-2028. De commissie adviseert de Gemeente om IMPAKT per 2025 niet langer structureel te ondersteunen. We waren geschokt en verbijsterd toen we dit advies lazen. Onze verbijstering nam nog verder toe toen we zagen dat ook belangrijke collega’s als BAK en het Nederlands Film Festival een negatief advies ontvingen. Opvallend is verder hoe weinig de Gemeente Utrecht investeert in de beeldende kunst en de digitale cultuur in de stad.

IMPAKT heeft als festival en als presentatie-instelling Utrecht (inter)nationaal op de kaart gezet op het gebied van digitale cultuur en hedendaagse kunst. IMPAKT ondersteunt lokale makers en biedt het Utrechtse publiek een uniek en inspirerend programma. Dit verdient de steun van de Gemeente Utrecht, ook in 2025-2028.

Lees verder

Brandbrief

De stad Utrecht groeit. Groeit in het aantal inwoners, culturen en daarmee het aantal initiatieven dat samen cultuur willen maken. Het cultuurbudget van Utrecht groeit echter niet mee met het aantal inwoners van de stad. Per hoofd van de bevolking gaat er daarom minder geld naar cultuur dan in de cultuurnotaperiode 2021-2024. We waren er ons dus van bewust dat er voor de komende culturele beleidsperiode bezuinigd moest worden en dat de gemeente scherpe keuzes zou moeten maken met betrekking tot welke initiatieven zij in 2025-2028 meerjarig ondersteunt.

Lees hier de volledige brandbrief

IMPAKT in het Nieuws

De Volkskrant: Subsidie beëindigen voor festival IMPAKT zou dood- en doodzonde zijn 

Column van Robert van Gijssel 

Vroeg in de jaren negentig trok ik als gretige student naar Utrecht. Ik dook direct het nachtleven in en moest van mezelf ieder weekend naar de club Pseudo Logica Fantastica, ofwel ‘de PLF’, die enige tijd bekend stond als de hipste uitgaansplek van Nederland.

Ik raakte daar ooit, waarschijnlijk wazig op de dansvloer, in gesprek met iemand die ook gek was op de in die jaren ontluikende ‘intelligente dance’, triphop en drum-’n-bass. ‘Je moet dat festival IMPAKT eens checken’, zei hij. ‘Die programmeren héél bijzondere elektronische muziek.’

Lees verder

 

Metropolis M: Kaalslag of investering in de toekomst? – Advies Cultuurplan Utrecht snijdt fors in de beeldende kunst

Artikel van Domeniek Ruyters

Cultuurplannen bij steden komen en gaan. Doorgaans gaat de introductie van een nieuw cultuurplan zonder al te grote schokken; er komen wat instellingen bij en er vallen een paar af. Maar in Utrecht doen ze het dit keer anders. Daar adviseert de commissie aan de gemeente om zich komende periode te ontdoen van tal van grote spelers, om vervolgens het gespaarde geld in te zetten voor enkele prille lokale initiatieven. Wat denkt de commissie hiermee te bereiken?

Lees verder

 

RTV Utrecht interviewt Arjon Dunnewind

Beluister het interview vanaf minuut 10:40

Luister hier

Afbeeldingen zijn genomen tijdens het bezoek van algemeen directeur Arjon Dunnewind aan de Staatsecretaris van Cultuur en Media Fleur Gräper-van Koolwijk 


Share
Website by HOAX Amsterdam