NL

Penny-wise, pound-foolish

Hoe Utrecht (cultureel) kapitaal dreigt te vernietigen

Woensdag 5 juni 2024 werd het advies bekend van de commissie die de Gemeente Utrecht adviseert over het toekennen van subsidies in het kader van de cultuurnota 2025-2028. De commissie adviseert de Gemeente om IMPAKT per 2025 niet langer structureel te ondersteunen. We waren geschokt en verbijsterd toen we dit advies lazen. Onze verbijstering nam nog verder toe toen we zagen dat ook belangrijke collega’s als BAK en het Nederlands Film Festival een negatief advies ontvingen. Opvallend is verder hoe weinig de Gemeente Utrecht investeert in de beeldende kunst en de digitale cultuur in de stad.

IMPAKT heeft als festival en als presentatie-instelling Utrecht (inter)nationaal op de kaart gezet op het gebied van digitale cultuur en hedendaagse kunst. IMPAKT ondersteunt lokale makers en biedt het Utrechtse publiek een uniek en inspirerend programma. Dit verdient de steun van de Gemeente Utrecht, ook in 2025-2028.

Het IMPAKT Festival werd in 1988 voor het eerst georganiseerd in wat toen nog Cultuurcentrum EKKO heette, en is hiermee het oudste mediakunstfestival van Nederland. Het festival heeft de afgelopen decennia een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt, zich steeds weer vernieuwd en opnieuw uitgevonden, wat zowel in Nederland als internationaal heeft gezorgd voor veel waardering. Inmiddels is IMPAKT uitgegroeid tot een presentatie-instelling die zijn bezoekers, door de ogen van creatieve kunstenaars, laat nadenken over de grote impact die technologische ontwikkelingen hebben op onze wereld. We doen dat nog steeds met ons jaarlijkse festival, maar sinds 2018 ook met een vol jaarprogramma waarin de kracht en schoonheid van kunst samenkomen.

We leven in een wereld waarin we elk moment van de dag afhankelijk zijn digitale technologieën: onze democratieën worden erdoor beïnvloed en onze kinderen groeien ermee op. Door als presentatie-instelling met een jaarprogramma en een jaarlijkse festival de kritische geest van kunstenaars centraal te stellen verrassen we ons publiek met nieuwe manieren om te kijken naar de kansen en de risico’s van technologische ontwikkelingen.

Kennis en cultuur zitten in het DNA van Utrecht. De stad heeft daarmee een uniek profiel binnen Nederland. IMPAKT moet met zijn kritische en diepgravende programmering een waardevolle en inspirerende rol blijven vervullen voor het Utrechtse publiek. IMPAKT heeft ook een unieke rol waar het gaat om de verbinding van Utrecht met de rest van Nederland en het buitenland. Het is belangrijk dat IMPAKT jonge kunstenaars kan blijven ondersteunen bij de opbouw van hun carrière, door de productie en presentatie van nieuw werk en door de verbinding met onze internationale netwerken.

Dit beaamt ook journalist Robert van Gijssel, een erkend cultuurkenner met een lange staat van dienst, in de Volkskrant op 6 juni. In zijn hartverwarmende column over IMPAKT uit hij zijn steun.

“Ik vind het niet alleen dood- en doodzonde en vreselijk jammer voor mijzelf en de stad maar ook een belediging voor de festivalorganisatie, die al ruim dertig jaar heel veel ogen opent en daarmee ontzettend belangrijk cultuurwerk verricht.”

 

Robert van Gijssel gaat in zijn stuk ook in op de gebrekkige onderbouwing van de commissie. In zijn woorden:

De adviescommissie is namelijk ‘niet overtuigd van de betekenis van Impakt voor de stad’. En dan volgt nog een rare zin over ‘het culturele ecosysteem’.”

 

Het door de commissie uitgebrachte advies is naar onze mening gebaseerd op een onnavolgbare puntentelling, aantoonbare fouten en een grove miskenning van de belangrijke functie van IMPAKT voor de Utrechtse beeldcultuur en beeldende kunst. Het advies voldoet naar onze mening niet aan de eisen die gesteld mogen worden aan een stuk waarop de Gemeente belangrijke beslissingen voor het Utrechtse cultuuraanbod baseert.

Lees het stuk van Robert van Gijssel, en andere journalisten die over IMPAKT schreven via de links hiernaast.

 

 

DO THE RIGHT THING en help ons de Gemeente Utrecht te overtuigen.

Wat heeft IMPAKT voor jou betekend? Hoe heeft IMPAKT jou geïnspireerd? Waarom is IMPAKT volgens jou zo belangrijk?

Meer info over hoe je IMPAKT kunt steunen vind je hier.


Share
Website by HOAX Amsterdam