EN

Do The Right Thing

Help IMPAKT bij een tweejarige subsidie-aanvraag

Net als veel andere partijen in de cultuursectoor heeft IMPAKT de afgelopen weken in een rollercoaster gezeten. Op 5 juni ontvingen we het slechte nieuws dat de commissie van de gemeente utrecht adviseerde om IMPAKT, net als veel andere toonaangevende instellingen, niet op te nemen in de cultuurnota 2025-2028. De consequentie van het overnemen van de adviezen zou niet alleen zijn dat instellingen met bewezen kwalteiten zouden wegvallen uit Utrecht, maar ook dat diverse belangrijke sectoren in het Utrechtse cultuurveld – Beeldende Kunst, Digitale Cultuur en Film – nagenoeg zouden verdwijnen.

Samen met veel instellingen hebben we vanaf dat moment keihard gewerkt om de wethouder Cultuur en de gemeenteraad te overtuiging van de strategische fouten die ze zouden maken als ze het advies zouden overnemen. We zijn hierbij enorm gesteund door alle mooie brieven die we van jullie mochten ontvangen, de aandacht van de lokale en nationale pers, en de solidariteit van de Utrechtse collega-instellingen. Helaas heeft dit alles de wethouder niet tot inkeer gebracht.

Gelukkig mocht IMPAKT wel heel positief nieuws ontvangen op landelijk niveau. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft besloten IMPAKT in 2025-2028 te ondersteunen in hun Regeling Vierjarige instellingssubsidie Creatieve Industrie 2025-2028, als een “culturele instelling die een omvangrijk nationaal toonaangevend activiteitenprogramma van internationale betekenis uitvoert binnen de creatieve industrie”.

We zijn blij en trots om op deze manier erkenning en waardering te ontvangen van een van de Nederlandse Rijkscultuurfondsen. Maar hiermee is de strijd helaas nog niet gewonnen. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kan IMPAKT alleen ondersteunen als wij er in slagen om voldoende matchfunding te genereren. En hiervoor is de aanvraag die we op 10 juli moeten indienen bij de gemeente Utrecht belangrijk. Binnen de regeling voor tweejarige subsidies kan IMPAKT alsnog proberen steun te krijgen, om te beginnen voor ons activiteitenprogramma in de periode 2025-2026.

We zijn jullie ontzettend dankbaar voor alle tot nu toe ontvangen steunbetuigingen. Mocht je ons alsnog (of opnieuw) willen steunen dan voegen we deze steunbetuigingen graag toe aan de aanvraag die we 10 juli uiterlijk om 17.00 moeten indienen bij de gemeente. We vragen je ons je steunbetuiging uiterlijk 10 juli om 10.00 te sturen naar dotherightthing@impakt.nl. Alles wat we daarna ontvangen zenden we na, maar zal mogelijk niet als officieel onderdeel van onze aanvraag gezien worden.

Do the right thing 😉

Namens het team en de Raad van Toezicht van IMPAKT
,
Arjon Dunnewind, directeur.


Deel
Website by HOAX Amsterdam