EN
Meer info

Dreaming in Everywhen

Discover all the artworks, watch the videos in the exhibition and join two exclusive online tours by curator Arjon Dunnewind and artist Jasper Griepink.

De kunstenaars in de festivaltentoonstelling zoeken in hun werk naar magie en bovennatuurlijke ervaringen. Door de klimaatcrisis dreigen we niet alleen onze leefomgeving te verliezen maar ook de natuur als bron van spiritualiteit en verwondering.

De natuur heeft door de eeuwen heen altijd een centrale rol gespeeld binnen de menselijke religies, culturen en tradities. Mensen werden door de natuur verbonden met elkaar en met het bovennatuurlijke. De kracht van natuurfenomenen boezemde ontzag in en vond vaak zijn vertaling in goden en rituelen. Binnen animistische religies is de mens altijd spiritueel verbonden met de dieren en het landschap in zijn leefomgeving.

Tegenwoordig lijkt de mens verder dan ooit verwijderd van zijn oorsprong. Douglas Rushkoff typeert de veranderende relatie van de mens met de natuur met een verwijzing naar 17e-eeuwse Britse filosoof en staatsman Francis Bacon. Volgens Bacon is de opdracht aan de wetenschap om de natuur bij de haren te vatten, te temmen en onderdanig te maken aan de mens. In onze arrogantie menen we ons redelijk beschermd te hebben tegen natuurgeweld en we hebben de onttrekking van voedsel en grondstoffen aan de natuur geperfectioneerd. Toch heeft een enkel virus ons in de afgelopen maanden een les in bescheidenheid geleerd.

Steeds meer mensen realiseren zich nu dat we met het geweld tegen de natuur niet alleen de materiële bodem onder ons bestaan slaan maar ook onze spirituele basis in gevaar brengen. Het is de vraag of we nog genoeg tijd hebben om het tij te keren. De werken in deze tentoonstelling laten ons de natuur zien als bron van religies, verbinding en verwondering.

Voor de tentoonstelling hebben we een sfeer gecreëerd die zowel apocalyptisch als subliem en hemels aandoet. We strooiden we vijf ton* zout over de vloer van de tentoonstellingsruimte. Als bezoeker loop je over een pad door dit vervreemdende, witte landschap.

Visit the online Exhibition