EN
Discussie
Discussie

CODE NL-D: Symposium I

Reclaiming Digital Agency

26 juni 2021
14:00 — 17:30


Locatie: Online programma
€3

Als je nieuwe wetten die Big Tech en privacy reguleren zou kunnen beïnvloeden, wat zou je dan eisen? Nu ons leven zich steeds meer online afspeelt, worden digitale rechten steeds belangrijker. Overal om ons heen zien we initiatieven die grip proberen te krijgen op kwesties rond privacy en vrijheid in het digitale publieke domein. Onlangs, in april 2021, benoemde de Nederlandse regering een commissie die zich gaat buigen over digitale zaken, om meer zeggenschap te krijgen over de almaar uitdijende digitale wereld. In mei 2021 deed het Duitse parlement ook zoiets, door een wet aan te nemen die het beschermen van data en privacy in telecommunicatie en telemedia reguleert. Daarmee voldoet het land beter aan de General Data Protection Regulation (GDPR) van de EU. Beide gebeurtenissen laten het belang zien van een discussie over digitale rechten van burgers en de overheidsbemoeienis bij zulke wetten.

De voorbeelden uit Nederland en Duitsland laten zien dat digitalisering op de agenda van veel Europese regeringen staat. Maar hoe nu verder? Welke systemen moeten er komen – en wie neemt de verantwoordelijkheid? Over deze thema’s gaan we discussiëren tijdens het eerste CODE NL-D Online Symposium op 26 juni. Het project CODE NL-D brengt een dialoog op gang tussen beleidsmakers, kunstenaars en burgers, om de kloof te dichten tussen hen die wetten en regels maken, kunstenaars die nieuwe visies verbeelden en burgers die digitale software gebruiken. Welke mogelijkheden hebben deze multidisciplinaire samenwerkingsverbanden als katalysator voor een nieuw, veiliger en inclusief digitaal publiek domein? Welke veranderingen willen we? En hoe brengen we die tot stand?

Connected Digital Europe (CODE) NL-D is een samenwerkingsverband tussen IMPAKT [Centrum voor Mediacultuur] in Utrecht en de School of Machines, Making & Make-Believe in Berlijn. CODE NL-D wil kunstenaars, betrokken burgers, politici en beleidsmakers samenbrengen voor dialoog en kritische discussies rond digitale agency. We willen invloed uitoefenen op de totstandkoming van beleid en manieren bedenken waarop we de wetten en regels kunnen verbeteren die ons als digitale burgers en consumenten beschermen. 

Het eerste symposium draait om de vragen:

  • Welke veranderingen willen we?
  • Hoe kunnen we bijdragen aan deze veranderingen?

Met experts, politici en kunstenaars bespreken we kwesties rond huidige en nieuwe technologieën en hun maatschappelijke impact. De focus ligt op de wetgeving in Duitsland en Nederland, waarbij we willen begrijpen welke mogelijkheden multidisciplinaire samenwerkingsverbanden en artistieke interventies hebben als katalysator voor systeemverandering.

Wil je samen met ons nadenken over hoe we digitale agency weer op kunnen eisen?

Meld je dan nu aan voor het CODE NL-D Symposium I op 26 juni.

 

PROGRAMMA CODE NL-D SYMPOSIUM 1, ZATERDAG 26 JUNI 2021

14:00-14:05 Opening en introductie

14:05-15:00 PANEL 1: “Welke veranderingen willen we?”

In dit panel ontleden en bespreken we de huidige staat van onze digitale agency aan de hand van verschillende vragen. Hoe kijken de panelleden aan tegen de disbalans in de machtsverhouding tussen tech-bedrijven en wij als gebruikers en consumenten? Over welke technologische ontwikkelingen moeten we ons de meeste zorgen maken? Welke oplossingen zijn er mogelijk? Hoe moet de wetgeving worden aangepast? Hoe kunnen politici, ngo’s, activisten en kunstenaars samenwerken?

Met o.a.: Evelyn Austin (Bits of Freedom), Leonieke Verhoog (PublicSpaces) en Queeny Rajkowski. 

15:00-15:15 PAUZE

Maak van de gelegenheid gebruik om met de andere deelnemers verder te kletsen in onze virtuele Rooftop Bar

15:15-16.00 KORTE KEYNOTE SPEECH

Jillian York is schrijver en directeur International Freedom of Expression bij de Electronic Frontier Foundation.

16:00-16:15 PAUZE

Maak van de gelegenheid gebruik om met de andere deelnemers verder te kletsen in onze virtuele Rooftop Bar

16:15-17:15 PANEL 2: “Hoe kunnen kunstenaars een inspiratie zijn voor deze veranderingen?”

Om de veranderingen tot stand te brengen die nodig zijn om onze digitale agency te verbeteren, moeten we bewustwording creëren over de issues waar ons het meest zorgen over maken. Hoe kunnen we het algemene publiek informeren en mensen inspireren om alternatieve platforms en technologieën te onderzoeken en gebruiken? Hoe kunnen we bijdragen aan de discussie hierover in de media? Hoe kan artistieke interventie leiden tot een dialoog met politici en beleidsmakers, met als doel om wetgeving tot stand te brengen die de belangen van burgers en gebruikers dient?

Met o.a.: Marek Tuszynski (creatief directeur en medeoprichter van https://tacticaltech.org), Sarah Grant (oprichter van interactieve mediastudio Cosmic.berlin). 

 


Deel

Event archief