EN
Panorama
Panorama
Part of Between Heaven And Earth

Withdrawal

George Barber

(GB, 1996, video, 5:00)

In deze digitaal gemanipuleerde home movie lopen de leden van een familie in een zonnige Iandelijke omgeving in de richting van de camera. Dit beeld wordt steeds herhaald, maar telkens zijn er minder familieleden in beeld en wordt het landschap soberder. Ook het geluid, dat bestaat uit Iandelijke omgevingsgeluid en uitspraken over gezinsperikelen en ideale toekomstverwachtingen, wordt steeds herhaald. De personages en de aan hen gekoppelde uit spraken raken zo steeds meer geïsoleerd in een steeds desolatere omgeving.


Deel

Event archief

Website by HOAX Amsterdam