EN
Panorama
Panorama
Part of Body Politics

Video Violence

Peter Bogers

(The Netherlands, 1997, video, 12:00)

Een aaneenschakeling van zeer korte fragmenten van gewelddadige scenes uit speelfilms en televisieframa die stuk door middel van ‘scratch’ een pas op de plaats maken. Doordat de scenes niet langzaam opschuiven, zoals in scratch-video’s van Raphael Montanez Ortiz, kom je niets te weten van de aanleiding voor de vechtof schietpartij en staan de fragmenten volledig op zichzelf. In hun isolement belichamen zij het ‘zinloos geweld’ wat momenteel zoveel stof doet opwaaien. Het is opmerkelijk hoezeer een schier eindeloze stroom uitingen hiervan een mens afstompt. Dit moet mede worden toegeschreven aan het machinale ritme dat de snelle herhaling van slaan, vallen, schieten en bloederige kogelinslagen genereert, een kadans met een duistere meeslependheid. Na aanvankelijk verzet legt ie gevoel zich erbij neer dat er geen ontkomen aan is. Gelukkig brengt Bogers dit pessimisme aan het wankelen door onverwacht de oorspronkelijke context van het laatste fragment te verklappen.


Deel

Event archief