EN
Panorama
Panorama
Part of Love Affairs

Loverfilm

Michael Brynntrup

(Germany, 1996, 16 mm, 21:30)

De list met veroveringen van Don Giovanni is legendarisch, maar behoort tot het rijk der fabelen. Michael Brynntrups opsomming van zijn minnaars sinds 1978 is echter realiteit. Dat wil hij ons althans doen geloven door haar te staven met bewijsmateriaal van portretten waarvan de gelijkenis met bestaande personen”niet alleen opzettelijk, maar zelfs onvermijdelijnk” is. Wie het waarheidsgehalte wil vaststellen, kan dat doen door zich aan te melden voor het vervolg van ‘Loverfilm’. Maak echter eerst inbreuk op de privacy van uw voorgangers.


Deel

Event archief