EN
Panorama
Panorama
Part of Reality Transformed

Animal/Vegetable/Mineral

Stephen Connolly

(GB, 1997, 16 mm, 14:00)

Van de door Stephen Connolly gebruikte beelden van huiselijke steer is niet onomwonden vast te stellen van wanneer zij dateren. Missechien zijn ze wel vastgelegd aan het eind van de vorige eeuw, toen overal in huiskamers geestdriftige pogingen werden ondernomen om tijdens seances in contact te treden met de doden. Maar wellicht stammen de beelden uit onze tijd, waarin het spiritistisch medium plaats heeft moeton maken voor de televisie die ons helpt om vanuit de huiskamer grenzen van tijd en ruimte te overschrijden. De volgende vraag dringt zich op: voorzien de massamedia ons van verschijningen die net zo buitenwerelds zijn als de geesten uit de tijd van Sir Arthur Conan Doyle?


Deel

Event archief

Website by HOAX Amsterdam