EN
Panorama
Panorama
Part of Reality Transformed

Bildkompressionen

Gunter Krüger

(Germany, 1997, video, 4:30)

Onder de naam BK-FO-GUNX zoekt Kruger al geruime tIJd naar mogeliJkheden om de overvloed aan informatie die de televisie biedt, te comprimeren en in sterk geconcentreerde vorm aan te bieden aan de TV-kijker met een overvolle agenda. Met een camera obscura legde hij de ZDF-uitzending van 1 mei 1997 in 1440 opnamen vast, zoveel als een dag minuten heeft. Zo kan de moderne, drukke burger die toch op de hoogte wil blijven in een oogwenk een etmaal televisie tot zich nemen. Gelukkig geeft Kruger aan het begin van de video korte schetsen van de inhoud van de uitgezonden programmas en bij de credits een opsomming van die programma’s, want in de snelle beeldenreeks valt weinig te herkennen. Een enkele halffiguur of een hoofd doemt op uit de troebele chaos, als een geestverschijning op een paranormale foto. De prettig knetterende, krakende en piepende soundtrack heeft echter meer weg van de score van een tekenfilmpje.


Deel

Event archief

Website by HOAX Amsterdam