EN
Panorama
Panorama
Part of Reality Transformed

Radio Island

Van McElwee

(US, 1997, video, 12:00)

In boeddhistische architectuur symboliseert de pagode het Nirvana, de Verlichting. In ‘Radio Island’ is deze metafoor uitgebreid am de gehele geconstrueerde omgeving en het alledaagse bewustzijn te omvotten. Veranderende beelden van oude en modern Japanse structuren ontwikkelen zich in een complexe elektronische ‘score’ van radiogolven en datatransmissies. Ongewone montagetechnieken weven deze beelden en geluiden tot een compact veld van improvisalie. De hieruit voortv1oeeride textuor wordt bet ruwe materiaal voor totoal nieuwe vormen. Door een zee van ruis brengt ‘Radio island’ een verloop van orchitectuur tot muziek in kaart.: van het refererende tot aan het absolute.


Deel

Event archief

Website by HOAX Amsterdam