EN

Archief

Tentoonstelling

Manuals for the 21st Century: De Tentoonstelling

In Manuals for the 21st Centurybiedt Impakt ruimte aan een persoonlijk en eigenzinnig futurisme: werk van kunste haars dat het heden analyseert, ontwikkelingen brutaal extrapoleert en handreikingen voor de toekomst biedt. Dit resulteert in een multidisci plinaire tentoonstelling en een speciaal evenement.

Observatie Cabine, Tobias Schalken (Nederland, 1996)
De hoge, smalle cabine bezit een interieur met een pre-fab uiterlijk. Een stoel en een type machine maken deel uit van het metalen omhulsel, waarin aan weerszijden van de bezoe ker, die op de stoel kan plaatsnemen, twee trechtervormige uitstulpingen zitten. Door de één kan de bezoeker van buiten geobserveerd worden, door de ander kan hij iemand observeren die in een identieke cabine zit. Zo lijkt de cabine slechts een onderdeeltje van een gigantisch Orwelliaans bouwwerk.

Zonder titel, Bart Faassen (Nederland, 1998)
Faassen vraagt bij het Kadaster de plattegrond op van het huis van een buurman of kennis. In de vorm van die plattegrond maakt hij, op een iets kleinere schaal dan het werkelijke huis, een groot houten blad dat op borsthoogte op houten palen rust. Door het optillen van de plattegrond ontstaan ruimtes die refereren aan kamers, wat een wankel evenwicht veroorzaakt tussen het idee van een uitvergrote maquette en een gereduceerd huis. De bezoeker wordt geconfronteerd met de opbouw van de woning van een ander en doet (ongewild) inbreuk op diens privacy

LRG, Peter Fengler (Nederland, 1998)
Wellicht kan degene die braille leest uit de acné een profetie destilleren.

Cradle, Fiona Tan (Nederland, 1998)
Een nieuwe filminstallatie van Fiona Tan.

This Way to the Stars (Impressions of the ST(*)boretum), Mike Tyler, Paul Perry en David Kremers (Nederland, 1998)
David Kremers, Paul Perry en Mike Tyler hebben een nieuwe ruimte-tijd continuüm in de Belmonte boomgaard van de Landbouwhogeschool in Wageningen geïntroduceerd. Bezoekers navigeren tussen een verzameling van exotische bomen en reizen door verre sterrenstelsels. Ze worden aangedreven door een atoomkracht. This Way to the Stars, de tentoonstelling die deel uitmaakt van het Impakt Festival, kan beschouwd worden als een onderdeel van het ST(*)boretum project in Wageningen. De tentoonstelling in Wageningen loopt van 10 mei tot 20 september 1998.This Way to the Stars (Impressions of the ST(*)bore tum), Mike Tyler, Paul Perry en David Kremers (Nederland, 1998)


Deel
Website by HOAX Amsterdam