EN

Archief

Panorama

QUEST

PANORAMA #7

The Dead Weight of a Quarrel Hangs Walid Raad (USA/Lebanon, 1998, video, 11:00)
Dit video-drieluik onderzoekt de mogelijkheden en beperkingen van een verslaglegging van de Libanese burger­ oorlog. Elk van de drie delen is een ‘fake’ documentaire over een gebeurtenis die volledig uit alledaags en onschul­dig materiaal is opgebouwd. In deel 1 draait het om het dagboek van mevrouw Fafhouri, echtgenote van de belang­rijkste geschiedschrijver van de burgeroorlog. Deel 2 is geïnspireerd door de vondst van een aantal foto’s in het ho­fdkwartier van de plaatselijke militie. Een bizar filmpje, aangetroffen tussen de persoonlijke eigendommen van de vorige president van Libanon, is het onderwerp van het derde en laatste deel. The Dead Weight documenteert niet water is gebeurd, maar wat denkbaar is.

True Stories (no. 1) Sandra Sterle (The Netherlands, 1998, video, 4:53)
Wandelen op verschillende plekken, wat de kunstenaar steeds een ander optreden ontlokt en steeds andere her­inneringen oproept – dat is het concept waarop Sterle vier video’s baseerde, waarvan dit er een is. Uitgedost als Minnie Mouse, leidt ze ons het bos in naar haar verborgen geheimen. Van haar belevingswereld, die tegelijk speels en dreigend van toon is, worden wij maar tot op zekere hoogte, deelgenoot.

November, 9 (Ende) – 13 Jan Peters (Germany, 1998, 1s mm, 12:00)
In november 1996 schoot Peters iedere dag een filmpje van 3 minuten en sprak evenzo veel commentaar in op het geluidsspoor. Hij plakte de filmpjes van 9 t/m 13 november aan elkaar tot een soort dagboekfilm. Een man die met plastic handschoenen een vuilniszak in een bak dumpt, op een parkeerplaats langs een Belgische snelweg, zet Peters op het spoor van grootschalig kindermisbruik. Of is zijn reactie paranoïde en laat hij, net als de media, het misbruik voortduren, door foto’s van de slachtoffertjes te gebruiken voor zijn film?

Drama, Strings and Horns Gunter Krüger (Germany, 1998, video, 7:30)
“In 1995 vond ik een stukje film van een minuut, dat mij vooral vanwege de venijnige titel fascineerde: ‘POIW-NO 8575 Weer een verslag van de terreur in West-Duitsland: politie slaat demonstranten, 16.4.68, 21.45.’ Door middel van herhaling en weglating probeer ik de spanning stap voor stap op te bouwen – een spanning veroorzaakt door het ‘samplen’ van reacties op een onbekend voorval.”

Fanal! (March Radau II) Sluik/Kurpershoek (The Netherlands, 1998, video, 22:30)
Marinus van der Lubbe, een eenvoudige metselaar uit Leiden, zette 65 jaar geleden koers naar Rusland en China om te zien of daar werkelijk het paradijs was. Zijn omzwervingen door Europa brachten hem echter in Duitsland, waar hij werd opgepakt en veroordeeld voor de brand in het gebouw van de Reichstag, het nazi-parlement. Tot op de dag van vandaag is niet zeker of hij de brand heeft gesticht, of dat hij slachtoffer was van fascisten of communisten. Rondom unieke geluidsopnamen van dit omstreden proces ontstond het vierde hoofdstuk in de March-serie van Sluik/Kurpershoek, die een reis tangs Europese landschappen is. Deze landschappen herbergen ons gemeen­schappelijke verleden, als littekens van de tijd.


Deel