EN

Archief

Installation

How to Act

Panorama 3: Installaties

Gabriel Lester (Netherlands, 1999)

Vijftig gekleurde spotjes zetten de soundtrack van een speelfilm, van televisie of theater om in een oogstrelende lịchtshow. De toeschouwer herkent de ‘codes’ voor klassieke thema’s als romantiek, tragedie, overwinning, nederlaag, crisis, angst, vreugde, etc. Onwillekeurig, in zijn hoofd, vult hij zelf het ontbrekende beeld aan. How to Act speelt met de geconditioneerdheid van de toeschouwer; hij wordt zich bewust van zijn rol als schepper van zijn eigen realiteit, een realiteit die berust op behoeften, verlangens en een subjec- tieve waarneming.


Deel