EN

Archief

Panel Discussie

NET.ART IS DEAD, LONG LIVE NET.ART!

COUCH.CLUB

9 december 2005
16:00

Locatie: Theater Kikker

IMPAKT ONLINE

Impakt Online stimuleert de ontwikkeling van internetkunst door ondersteuning van net.art projecten, gerealiseerd binnen een overkoepelend thema. Dit jaar: net.art is dead, long live net.art!

Tien jaar na de eerste internet kunst lijkt deze kunstvorm op zijn retour. Veel van de eerste internet kunstenaars hebben het internet ingewisseld voor andere media, van game (de)constructies tot GPS systemen en off_line werelden. Is net.art dood? Of heeft net.art zich ontwikkeld, verplaatst en uitgebreid waardoor de aandacht verschoven is?

Tegenwoordig is de gedachte dat onze leefwereld doordrongen is van intelligente systemen voor het verzamelen, verwerken, opslaan en verzenden van informatie steeds meer gemeengoed geworden. De ontwikkeling van de mens wordt niet meer los gezien van de technologie om hem heen. Het internet speelt hierbij geen aparte rol meer, maar is geïntegreerd in een omgeving waarin geleefd, gewerkt en geleerd wordt. Veel experimenten met net art volgen deze weg en bewijzen dat net art nog lang niet dood is maar slechts haar aandachtsgebied heeft verlegd. Deze ontwikkelingen roepen een aantal vragen op: Wat is de toegevoegde waarde van het internet aan bestaande kunstdisciplines wanneer deze steeds vaker een symbiose aangaan? Is er met de  samenvoeging van on- en off-line werelden sprake van een nieuwe kunstvorm en stelt deze nieuwe problemen ter discussie? Verandert, onder invloed van deze ontwikkelingen, de definitie van internetkunst? Tijdens Impakt couch.club wordt antwoord gezocht op deze vragen. Olia Lialina en Lev Manovich, twee vooraanstaande critici, makers, en theoretici van internet kunst, geven in de couch.club van het Impakt Festival een voorzet voor de discussie. De discussie wordt geleid door Ann-Sophie Lehmann, assistent professor new media & art history aan de Universiteit Utrecht.


Deel
Website by HOAX Amsterdam