EN

Archief

Screening

TOUCHING POLITICS

9 december 2005
Locatie: Filmtheater ’t Hoogt
16:00
11 december 2005
Locatie: Filmtheater ’t Hoogt
16:00

Touching Politics biedt een bijzonder perspectief op de geschiedenis van de experimentele en politieke film. De reeks is langs thematische lijnen samengesteld en toont films uit de gehele twintigste eeuw die tezamen een opvallende synthese vormen van artistieke visie en politiek engagement, van autobiografische benaderingen en maatschappelijke conventies. Het zijn films waar een radicaal verzet tegen maatschappelijke conventies uit spreekt maar die ook kunnen worden opgevat als een pleidooi voor culturele of seksuele zelfbeschikking. Het zijn films die hun politieke boodschap overbrengen door met narratieve tradities te breken en de versmelting van werkelijkheid en fictie in filmrepresentatie bloot te leggen.

De geschiedenis van de experimentele film is altijd gekenmerkt geweest door de drang om het instituut van de commerciële, narratieve film en de bijbehorende kijkgewoonten en vooronderstellingen te omzeilen. Andere films richten zich op thema’s die taboe waren ten tijde van hun creatie, en dan met name thema’s die betrekking hebben op de representatie van seksualiteit. In dat verband zijn voortdurend vragen opgeworpen over de (on)mogelijkheid de werkelijkheid weer te geven los van de heersende machtsverhoudingen en representationele betrekkingen in de maatschappij. De poging een eigen beeld van de wereld te scheppen behelsde voor alles een bewustwording van de in het medium geïncorporeerde structuren. De korte film heeft niet enkel gediend als bespiegeling op de materiële en sociale omstandigheden waaronder films zijn gemaakt in een steeds meer door symbolische beelden bepaalde wereld, maar ook als een succesvol instrument voor politieke actie en voorlichting. Collectieve productieprocessen werden keer op keer als alternatief gesteld voor het principe van het individueel auteurschap.

Touching Politics combineert klassiekers van de filmavant-garde met zelden vertoonde experimentele films, documentaires en animaties. Het is een variatie op een rondtrekkend programma dat Florian Wüst eerder dit jaar onder dezelfde titel heeft samengesteld voor de Freunde der Deutschen Kinemathek, Berlijn. De in 1963 opgerichte Freunde der Deutschen Kinemathek beschikken over een uitgebreide verzameling historische en eigentijdse speelfilms, documentaires en experimentele werken, die niet slechts opvallen door hun onconventionele vormen maar ook door het politieke en maatschappelijke engagement wat eruit spreekt. In Touching Politics wordt deze geëngageerde kant voor het voetlicht gebracht in vijf verschillende subprogramma’s met in totaal 27 internationale korte films van tussen 1962 en 1994. Op het Impakt Festival worden drie programma’s uit de oorspronkelijke reeks in ongewijzigde vorm gepresenteerd terwijl één programma, Economy of the Modern, is herordend en aangevuld met films van Herman van der Horst, Arthur Lipsett en Newsreel.


Deel
Website by HOAX Amsterdam