EN

Archief

Discussie
Discussie

SUPERSTRUCTURAL DEPENDENCIES

De conferentie brengt internationale experts en denkers samen om te discussiëren over zowel de toenemende mate waarin stedelijke samenlevingen afhankelijk zijn van hun technologische superstructuren, als het verschijnsel van massale online virtuele omgevingen met hun fluctuerende populatie en de voortdurende herformulering van hun eigen raison d’etre. Daarbij wordt ingegaan op de vraag of de fysieke stedelijkheid haar doel en functie verliest zonder de aanwezigheid van een technologisch netwerk, en op de vraag in hoeverre virtuele omgevingen het kunnen stellen zonder fysieke menselijke aanwezigheid.

Door de technologische superstructuur van steden, de snelle ontwikkeling van mobiele apparatuur en de automatisering van diensten ondergaat de stedelijke omgeving snelle veranderingen. Met Superstructural Dependencies wordt de discussie geopend  over het effect van een staat van complete afhankelijkheid van een dergelijke kunstmatige technische (stedelijke) superstructuur – niet alleen ten aanzien van bijvoorbeeld hulpbronnen zoals voedsel, water of energie, maar ook belangrijke activiteiten, zoals communicatie. Veroorzaakt een dergelijke conditie van verre- gaande afhankelijkheid bepaald antistedelijke denken? Bovendien, wat zijn de implicaties van een groei van de stedelijke bevolking, die in een paar decennia 80% van de wereldbevolking zal omvatten?

De conferentie wordt georganiseerd in samenwerking met de afdeling Media and Culture Studies van de Universiteit Utrecht. Moderatie: Matteo Pasquinelli.


Deel

Event archief