EN

Archief

Presentatie
Presentatie

THE CITY AS INTERFACE

IIn zijn beroemde artikel Walking in the City beschrijft de Franse filosoof Michel de Certeau de stad als een sociale constructie, gemaakt door de mensen die erin leven. Hij stelt: “Pedestrian movements form one of these real systems whose existence in fact make up the city” (de Certeau 1999).

De dagelijkse interacties van stadsbewoners met de stad definiëren de manier waarop de stad wordt beleefd en geleefd en dus bestaat. Lagen van informatie en interactiviteit breiden het karakter van de stad uit en verbinden stadsbewoners met elkaar op nieuwe manieren.

Voor het programma van dit jaar nodigde Impakt Online kunstenaars, architecten, stadsplanners, onderzoekers, programmeurs e.d. uit om voorstellen te doen voor online projecten die de stad zien als een interface, gebouwen als ontvankelijke oppervlaktes, mobiele telefoons als tools om mee te spelen en te plannen en technologische sporen als data voor kunst en onderzoek.

Het avondprogramma bevat een lezing door Marc Tuters (de uitvinder van de term ‘locative media’) en de lancering van de drie Impakt Online 2010 projecten, met een presentatie van Claudia Bernett over haar werk Tall Tales en de première van Elsewhereness Utrecht. Het publiek zal tevens als eerste de gelegenheid worden gegeven om te participeren in Christian Nolds project Control.

Alle projecten van Impakt Online zijn beschikbaar op www.impakt.nl/online, vergezeld van interviews met de kunstenaars. Impakt Online: The City as Interface werd samengesteld door Sabine Niederer.

Claudia Bernett (VS) Tall Tales is gebaseerd op het idee dat steden gelaagde, dynamische, levende dingen zijn waarin iedere dag letterlijke en metaforische verhalen worden verteld via de dagelijkse interacties van de mensen die erin leven. Bernett breidde het Exquisite Corpse-spel van de surrealisten uit tot een collaboratieve multi-platform en intermediale verhalenervaring. Tall Tales verbindt mensen, locaties en technologie en creëert zo een veelzijdige ervaring die een virtuele laag vormt van verhalen die diep verbonden zijn met de stad zelf. Door korte tekstberichten te versturen componeren stadsbewoners en bezoekers een online verhaal, dat een continu evoluerende reflectie biedt op de tijdsgeest waarin we leven.

Een ander werk dat de stad onderzoekt als een accumulatie van ervaringen is Control van Christian Nold (Groot-Brittannië). Hij ziet controle als een ambigu concept dat zowel een gevoel van overmeestering beschrijft (de controle hebben) als aan de andere kant een idee van oppressie in zich heeft (gecontroleerd worden). Controle kan slechts een persoonlijke ervaring zijn of de relatie van mensen met anderen of met de stad beschrijven. Het kan een fysieke ervaring zijn of een amorfesensatie. Door mensen locaties in de stad te laten markeren als “Feel in control”, “Feel out of control” of “Feel controlled” en de resulterende data in een online database te zetten, stelt Nold mensen in staat om te reflecteren en te reageren op de wereld en de gebouwde omgeving.

Anders Weberg & Robert Willim (Zweden) trekken de mogelijkheden om de stad te ervaren middels digitale media naar een extreem niveau. In plaats van de nadruk te leggen op de fysieke ervaring van de stad, leggen ze de nadruk op de ervaring van het kortstondige, de stedelijke vervreemding en non-aanwezigheid. Hun project Elsewhereness is gemaakt met louter audio- en videomateriaal dat ze vonden op het internet. De audiovisuele stukken werden gemanipuleerd en gehercomponeerd tot een surreële reis door een vervreemdend landschap, volledig gebaseerd op de cultureel gebonden en stereotiepe preconcepties van de kunstenaars over de actuele locatie. Na de steden Yokohama, Kaapstad en Manchester zal Utrecht de volgendestad zijn in Webergs en Willims collectie van digitale, stedelijke impressies.


Deel

Event archief