EN
Part of Don’t Be Evil

REINFORCED LEARNING

by Jeroen van Loon

The Netherlands 2023
Installation with LED Screens, transport crate, and video (9:58 minutes)

Reinforced Learning is een video-installatie die humor en kritisch denken combineert en scenario’s voor de toekomst van robotisering en AI ter discussie stelt. De installatie maakt gebruik van door AI gegenereerde visuele effecten in een compilatie van ‘fail videos’, die het irrationele en inefficiënte handelen laten zien van robotachtige humanoïds die mensen hebben vervangen. De video’s schetsen een beeld van een vreemde toekomst, waarin robots ons onlogische gedrag nabootsen en ons wijdverbreide geloof in hun niet-menselijke vermogen tot perfectie ontkrachten.

Het idee dat ten grondslag ligt aan veel toekomstscenario’s is dat je door het verzamelen van voldoende data de werkelijkheid kunt interpreteren en voorspellen, waardoor ‘efficiënte’ AI-systemen en robots grote delen van onze werkelijkheid kunnen overnemen. Deze korte en amateuristische fail videos tonen ons precies het tegenovergestelde van die mogelijke toekomst, en bieden zo een perfect uitgangspunt om deze toekomstscenario’s te bekritiseren en door te prikken. Met dit werk reflecteert de kunstenaar op het bekende ‘garbage in, garbage out’-principe en besluit dat het tijd is om er wat meer garbage in te stoppen.

De titel Reinforced Learning is ontleend aan machinelearning, waarbij algoritmen leren door specifieke acties te imiteren. Het algoritme krijgt een beloning als het erin slaagt de bedoelde actie na te bootsen. Dit werk laat robots zien die leren van de ‘verkeerde’ input: menselijke imperfectie.


Deel

Event archief

Website by HOAX Amsterdam