EN
Part of Modern Love

I Don't Know You So I Can't Love You

Marge Monko

(Estland)

Foto-installatie, 2x Google Home Assistant

Op basis van inzichten uit de psychoanalyse, het feminisme en theorieën over visuele cultuur, gebruikt Marge Monko fotografie, video en installaties om zowel historische als actuele gebeurtenissen te onderzoeken. Sinds kort richt haar onderzoek zich ook op het discours over romantiek en de invloed daarvan in de reclame, in commerciële uitingen en op internet. I Don’t Know You, So I Can’t Love You is een installatie met geluid en foto’s, waarin het draait om een romantisch gesprek tussen twee smart assistant devices (ook wel voice assistant devices), gepersonaliseerde software die je kunt aansturen met behulp van je stem (zoals Alexa). De installatie reflecteert op sociale relaties in een door technologie gedomineerde wereld. De foto’s in de installatie laten een gefragmenteerd lichaam zien, wat associaties oproept met de ‘ontlichaamde’, virtuele ervaringen op internet. Socioloog Eva Illouz stelde vast dat internet onze verbeelding beïnvloedt met puur cognitieve en linguïstische content, terwijl de traditionele romantische verbeelding gekenmerkt werd door een mix van werkelijkheid en verbeelding op basis van het lichaam. In dit werk denkt Marge Monko na over liefde in het digitale tijdperk – wat je zou kunnen karakteriseren als de aanwezigheid van stemmen en de afwezigheid van lichamen – en onderzoekt ze of het mogelijk is om een emotionele band te creëren door louter tekstuele of auditieve interactie.

Te zien in het Centraal Museum

Portret door Renee Altrov


Deel

Event archief

Website by HOAX Amsterdam