EN
Part of Modern Love

The Hero Mother - How to build a house

Peter Puklus

(Hungary)

2016-2019 – Photography installation, mixed media

Peter Puklus experimenteert in zijn op fotografie gebaseerde kunstenaarspraktijk met het medium en breidt het uit met behulp van installaties en sculptuur. Hij ontmantelt de traditionele opvattingen over fotografie door het lineaire verhaal te omzeilen en te vertrouwen op de kracht van associatie in configuraties met een open einde. Zijn langlopende project The Hero Mother, dat hier te zien is, bestaat uit talloze foto’s die op verschillende manieren geordend kunnen worden. De installatie, waarvan de beelden allemaal in de dagelijkse omgeving van de kunstenaar zijn gemaakt, draait om het kerngezin, reconstrueert het dagelijks leven en toont de intimiteit van huis en gezin. Het project onderzoekt en bekritiseert genderstereotypen en rollenclichés in de gezinsstructuur: de masculiene pater familias, meesterbouwer en degene die voor De middelen van bestaan zorgt, en de moeder als muze en belangrijkste oppasser en verzorger. Maar tegelijkertijd laat de installatie ook iets zien over het omkeren van stereotypen en de voorbestemde maatschappelijke rollen van mannen en vrouwen, de mogelijkheden om te ontsnappen aan gezinsmodellen, en alternatieve modellen voor ouderschap en gezinsrelaties. Puklus bevraagt deze traditionele, sinds lange tijd vastgelegde vrouwelijke en mannelijke rollen: moederschap als een vermeende heldhaftige activiteit en de veronderstelde plicht van de vader om het huis te bouwen en te beschermen. Hoewel de foto’s zijn gebaseerd op persoonlijke verhalen en referenties uit het privéleven van de kunstenaar, spreken ze boekdelen over hoe moderne gezinsrelaties worden geherdefinieerd in het kielzog van genderpolitiek, gelijkheid en feminisme. The Hero Mother wordt gepresenteerd als een installatie in de vorm van sculptuur, fotografie en performance, en ontmantelt de symbolen van het moderne, heteroseksuele leven. De installatie wijst ons op de uitdagingen waar het gezin vandaag de dag voor staat in een veeleisende en snel veranderende omgeving, en erkent dat die omgeving steeds minder een ‘mannenwereld’ is.

Te zien in het Centraal Museum.

Met dank aan de kunstenaar & Glassyard Gallery, Budapest


Deel

Event archief

Website by HOAX Amsterdam