EN
Part of Na de groei – DISNOVATION.ORG

ENERGY SLAVE TOKENS

[CONVERSIE-EENHEDEN OM MENSELIJKE ARBEID TE VERTALEN NAAR FOSSIELE BRANDSTOF]

Richard Buckminster Fuller introduceerde in 1940 de term ‘energieslaaf’ om de energie te beschrijven die nodig is voor onze moderne manier van leven. Een ‘energieslaaf’ verwijst naar de technologische of mechanische energie die gelijkstaat aan de fysieke werkkracht van een volwassen mens. De energiebehoefte voor elke manier van leven kan worden berekend in termen van het aantal ‘energieslaven’ die ervoor nodig zijn en gelijkstaan aan het aantal menselijke arbeidskrachten dat nodig is om dezelfde hoeveelheid energie te produceren. In 2013 zette de gemiddelde Europeaan naar schatting 400 tot 500 ‘energieslaven’ aan het werk, 24 uur per dag.

 

Energy Slave Tokens bestaat uit een serie gewichten die gemaakt zijn van bitumen. Ze vertegenwoordigen de energie-equivalenten van specifieke hoeveelheden fysieke menselijke arbeid, uitgedrukt in tijdseenheden van 1 uur, 1 dag, 1 week, 1 maand, 1 jaar en 1 leven. Deze serie gewichten symboliseert het enorme verschil tussen de arbeidskracht die door onze menselijke lichamen wordt voortgebracht en de energie uit voornamelijk fossiele brandstoffen die de technosfeer aandrijft. Deze open-source-tokens zijn zo ontworpen dat ze makkelijk nagemaakt, gebruikt en gedistribueerd kunnen worden, zonder beperkingen.

Credits
Concept: DISNOVATION.ORG en Baruch Gottlieb
Met bijdragen van: Clément Gasque, Raphaël Rubbens en Macha Savykine
Productie: iMAL (BE)
Coproductie: Biennale Chroniques (FR)

 


Deel

Event archief

Website by HOAX Amsterdam