EN
Part of Na de groei – DISNOVATION.ORG

LIFE SUPPORT SYSTEM

[SCHATTINGSEXPERIMENT VOOR ECOSYSTEEMDIENSTEN]

Deze artistieke provocatie probeert de omvang te schatten van de ecosystemen die van essentieel belang zijn voor alle levensprocessen op de planeet. Onze relaties met de maatschappij, de wereld en de biosfeer worden normaliter uitgedrukt in termen van economische metaforen die gebaseerd zijn op specifieke opvattingen van waarde. De huidige economische conventies kunnen niet gebruikt worden om de intrinsieke waarde te bepalen van de ecosystemen waar al het leven vanaf hangt. Degenen onder ons die in culturen leven die teveel bepaald worden door economische concepten, ontbreekt het aan adequate discursieve instrumenten om vanuit maatschappelijk of politiek oogpunt het belang van de bijdragen van het ecosysteem aan het leven op Aarde aan de orde te stellen.

 

Dit experiment bestaat uit één vierkante meter tarwe, die in een gesloten systeem wordt geteeld. Essenti le toevoegingen zoals water, licht, warmte en voedingsstoffen worden gemeten, gemonitord en aan het publiek getoond. Deze procedure maakt de immense schaal van de bijdragen van het ‘ecosysteem tastbaar,’ en biedt een speculatieve referentie voor een herwaardering van het ondergewaardeerde en overge xploiteerde ‘werk van de biosfeer’.

Credits
Concept: DISNOVATION.ORG en Baruch Gottlieb
Webontwikkelaar: Jérôme Saint-Clair
Prototype-ontwikkelaars: Vivien Roussel en Thomas Demmer
Productie: iMAL (BE) | Coproductie: Biennale Chroniques (FR)

 


Deel

Event archief