EN

Archief

Screening

FREE TO CHOOSE

1 november 2013
17:00

Locatie: Theater Kikker

Programma 2: Free to Choose

De idee dat kapitalisten proberen alle inmenging door de staat in de vrije markt te weren, lijkt een wijdverbreide misvatting. Integendeel, bedrijven verlangen van de staat dat die de regels en voorwaarden in hun voordeel bepaalt. Grote openbare aanbestedingen zijn veilige operaties. De veelheid aan lobbyisten die rond de kantoren van parlementariërs en functionarissen in de weer zijn in Washington of Brussel, getuigt van een vermenging van publieke en private belangen. Dit programma reflecteert over efficiëntie en optimalisering, en over de mate waarin burgers en consumenten over keuzevrijheid beschikken — als zij die al wensen.


Deel