EN
Tentoonstelling
Tentoonstelling
Part of Out of Office

The Value of Absence – Excuses to be Absent From your Workplace

Adrian Melis

(Cuba)
2012, Video-installatie, 10 minuten 12 seconden, bureau, afbeeldingen, documentatie, monitor

Het socialistische systeem van Cuba heeft geleid tot onverschilligheid, ongemotiveerdheid en ontevredenheid op de werkplek. Werknemers verzinnen smoesjes om niet te hoeven werken en verrassend genoeg wordt dit door staatsbedrijven getolereerd. Adrian Melis bood werknemers aan om hen te betalen voor hun uitvluchten. Hij vroeg of ze de telefoongesprekken wilden opnemen waarin ze aan hun baas uitlegden waarom ze afwezig waren. Voor elke smoes betaalde Melis de werknemers een bedrag dat gelijk was aan wat er wegens afwezigheid van hun salaris werd afgetrokken. Op deze manier vormde de kunstenaar een gemeenschap van mensen die precies hetzelfde bedrag ontvingen als de staat hen zou hebben betaald om te werken, maar zonder dat ze daarvoor productief hoefden te zijn.

Met dank aan ADN Galería in Barcelona.




Deel

Event archief

Website by HOAX Amsterdam