EN

Archief

Sinds het eerste festival in 1988 heeft Impakt een gestage groei doorgemaakt. Opmerkelijk genoeg heeft die groei zich nooit vertaald in een zich alsmaar uitdijend festival. Wat begon als een vijfdaags evenement voor vernieuwende audiovisuele kunst zal zich ook anno 1998 in dezelfde tijdsspanne afspelen.

Ook dit jaar zal Impakt weer een programma presenteren waarin onverwachte elementen samenkomen en grenzen vervagen. Wat te denken van ‘Verlichte Barok’, waarin verwantschappen tussen de ‘rave’ cultuur en de 18e eeuwse kunststroming aan het licht gebracht worden. Of van ‘pornografie’ waarin de commerciele lustopwekking een bron van inspiratie blijkt voor opvallend veel filmmakers en musici. ‘Spiritworld propageert het internet als de motor die een meer evenwichtig verhouding tussen oosterse en westerse muziekculturen moet bewerkstelligen. In ‘Voice – Image’ verdwijnt het onderscheid tussen film en hoorspel, tussen videovertoning en muziekopvoering. En met het project ‘couch.club’ waarderen we de vertoning van film en video, doorgaans toch een vrij saaie bedoening, op tot interactief evenement.

Website by HOAX Amsterdam