EN

Archief

IMPAKT FESTIVAL 2014

SOFT MACHINES

Theater Kikker 
't Hoogt 
AG 
Fotodok/Casco 
Ekko 

IMPAKT Festival 29 oktober – 2 november 2014 Soft Machines: Where the Optimized Human Meets Artificial Empathy

Het idee van kunstmatige intelligentie spreekt tot de verbeelding. Het moment waarop computers intelligenter worden dan mensen, ook wel ‘the Singularity’, is voor de een een utopie en voor de ander een nachtmerrie. Maar hoe staat het met de emotionele en empathische vermogens van computers? We zijn van nature genegen gevoelens toe te kennen aan machines. Op dit moment kunnen zorgrobots al belangrijk werk verrichten in verzorgingstehuizen en spelen computers en rekenkundige modellen een steeds grotere rol bij ethische beslissingen.

Maar wanneer is er sprake van echt inlevingsvermogen? Kan de mens wel omgaan met robots die in uiterlijk en gedrag bijna niet meer van echte mensen te onderscheiden zijn? Is de omgang met robots cultureel bepaald? Wat gebeurt er wanneer we de wereld steeds meer automatiseren en de natuurlijke aard van de mens naar de achtergrond verdwijnt? Onder invloed van medische, psychiatrische en sociologische inzichten wordt de mens toenemende mate als een machine gezien, een apparaat dat beheerst en verbeterd kan worden. Veroorzaakt de complexiteit van producten en systemen en de verregaande automatisering en ‘ontmenselijking’ voor een uitholling van de materiële en ideologische basis van onze samenleving?

Machines gaan misschien steeds meer op mensen lijken, maar vindt de echte revolutie niet plaats aan de andere kant van de lijn, waar de psyche van de mens langzaam verandert door zijn omgang met computers? Met het thema ‘Soft Machines’ zal IMPAKT deze vraagstukken proberen te ontleden vanuit vanuit de kunst, media en technologie.

Met maandelijkse events raken we een aantal specifieke subthema’s aan. In het IMPAKT Festival van 29 oktober – 2 november 2014 staat Soft Machines centraal in tentoonstellingen, film en videoprogramma’s, lezingen en muziek.

Festival archief

Website by HOAX Amsterdam