EN

Archief

Het Impakt Festival 2014 verkent met “Soft Machines” in 2014 het snijvlak tussen affect en machines, waarbij het concept empathiezowel de vorm als de inhoud bepalen. Hierbij neemt technologie de ethische en emotionele lasten van de mens op zich, terwijl onze emotionele wereld opnieuw wordt vormgegeven door de eisen die de technologie eraan stelt. Machines die zacht zijn geworden en vlees dat tot machines is gecodeerd. Dit kruispunt van paden bepaalt weer de structuur van het festival zelf: een interdisciplinair moment voor beeldend kunstenaars, wetenschappers, geleerden en musici om samen te komen en ideeën te delen met elkaar en met het publiek.

Hieruit ontstaat een model dat inzicht verschaft in hoe technologie ons leven verandert: niet de rechte lijn van “vooruitgang” maar het figuur X, dat zowel een punt van samenkomst als een kortsluiting voorstelt en tegelijkertijd beloftes van uitwisseling en confrontatie inhoudt.

Hoewel veel van de ontwikkeling van kunstmatige empathie nog in de toekomst ligt, weten we nu al dat er niet één soort emotionele brug tussen mens en technologie wordt gebouwd en dat hun verschijningsvormen zowel vreemder als indringender zullen zijn dan we hadden verwacht.

En hoewel “Soft Machines” dus onvermijdelijk verwijst naar werk dat nog niet is gedaan of pas is begonnen, worden speculaties over de toekomst ook doorkruist en uitgedaagd door een kritische lijn die zich in tegengestelde richting door het heden en het verleden beweegt; de vroege momenten vol ethische problemen, teleurstellingen en regelrechte mislukkingen worden mogelijkheden om onze ambities, angsten en ideologieën te laten zien.

Op deze manier, door gaandeweg meer inzicht te krijgen in wat het voor een machine betekent om te kunnen voelen, keren we juist terug op ons pad naar meer zelfkennis en krijgen we via de route van de X een nieuw begrip van wat het betekent om mens te zijn.

Hoofdcurator: A.E. Benenson (VS)

Assistent-curatoren: Ken Farmer (VS), Noah Hutton (VS), Dr. Leah Kelly (VS)

Website by HOAX Amsterdam