EN

Archief

AUTHENTICITY IS DEAD, LONG LIVE AUTHENTICITY!

Het aforisme “Authenticiteit is dood, lang leve de authenticiteit!” speelt een essentiële rol in het debat over authenticiteit in het post-digitale tijdperk. De perceptie van authenticiteit ligt bij de toeschouwer; we begrijpen in grote lijnen wat het betekent –waarbij we ons vaak baseren op ideeën over introspectie en soul-searching. Tegelijkertijd zijn er mensen die het debat geheel irrelevant vinden. Voor een jongere generatie kunstenaars draagt nieuwe technologie bij tot een nieuw begrip van de reikwijdte van authenticiteit. Digitale hulpmiddelen, zoals de blockchain, blijken zeer waardevol als het gaat om het opsporen van herkomst of om toekenning van auteurschap.

De tentoonstelling omvat een aantal online en offline kunstwerken. Een deel van die werken werd speciaal voor de gelegenheid van het Impakt Festival in opdracht gemaakt, waaronder de werken die voortkomen uit kunstenaarsresidenties die voorafgaand aan de tentoonstelling plaatsvonden. De tentoonstelling strekt zich uit over twee locaties in Utrecht. In de tentoonstellingsruimten van FOTODOK en Casco aan de Lange Nieuwstraat 7 in het centrum van de stad, zijn werken te vinden van DIS, Harm van den Dorpel, Tobias Kaspar, Oliver Laric, Jonas Lund & Sebastian Schmieg, Elise van Mourik, Amalia Ulman, en Beny Wagner. Het Rietveld Huis aan de Erasmuslaan 9 is een vroeg twintigste-eeuws huis dat werd ontworpen door Gerrit Rietveld. De lichte, huiselijke omgeving vormt het decor voor de werken van General Idea en Korakrit Arunanondchai.

Website by HOAX Amsterdam