EN

Archief

Haunted Machines & Wicked Problems

Haunted Machines & Wicked Problems onderzoekt wat de rol van mythevorming is in onze relatie met technologie. Hoe complexer onze technologische landschappen worden, hoe groter onze neiging om aan apparaten mythische, magische of monsterlijke eigenschappen toe te kennen.

Een van de beste voorbeelden uit de geschiedenis van een bezeten
machine is de Mechanische Turk, een ogenschijnlijke zelfstandige, mechanische schaakmachine uit 1770. De befaamde Gothic horror-auteur Edgar Allan Poe zag de machine in 1836 in actie en hekelde iedereen die ervan onder de indruk was:
‘…mannen met een enorm mechanisch inzicht en goede algemene kennis, die de automaton zonder meer als machine bestempelen, die beweegt zonder menselijke tussenkomst en deze daardoor als de meest verbazingwekkende uitvinding van de mens beschouwen. Dat zou hij zeker ook zijn, als ze gelijk hadden.’

Edgar Allan Poe, en veel schrijvers met hem, gebruikt literaire technieken – allegorie, analogie en metafoor – om de realiteit op zijn eigen manier te benaderen. Poe omarmt het occulte niet als een vlucht uit de realiteit, maar als een manier om het onverklaarbare inzichtelijk te maken.
Het programma van Impakt volgt een vergelijkbare benadering als die van Poe om het onverklaarbare te begrijpen. Mythe, magie en monsters vormen aanknopingspunten om het magische en mystieke als metaforen te gebruiken in kunst, activisme en actieve betrokkenheid bij onze technologie.

Tobias Revell & Natalie Kane
Festivalcuratoren

Website by HOAX Amsterdam