EN

Archief

IMPAKT Festival 2022 The Curse of Smooth Operations

Het IMPAKT Festival 2022 draait om de volgende stelling: 

TECHNOLOGIE IS HET MEEST ONBEVREDIGEND ALS ZE WERKT.

We weten allemaal hoe frustrerend het kan zijn als technologie niet werkt, onvoorspelbaar is of er helemaal mee ophoudt. Van 2 – 6 november nodigt het IMPAKT Festival je uit om in de tegenovergestelde richting te denken: zou het zo kunnen zijn dat technologie het meest onbevredigend is als ze wél goed werkt of zelfs de verwachtingen overtreft?

Het gebruik van algoritmes in beeldtechnologie is zo ver geperfectioneerd dat het steeds moeilijker wordt om nieuws van propaganda te onderscheiden, of gezichtsherkenning van etnisch profileren. Nieuwe modellen van co-werken en co-wonen die de waarde van thuis(werken), familie en collectiviteit propageren, veroordelen tegelijkertijd de mens tot een 24/7-gevangenis van creatieve productiviteit. Universeel erkende meetsystemen, ontwikkeld om iedereen toegang tot dezelfde standaard te bieden, stellen een klein aantal machtige spelers nu in staat de aarde onder elkaar te verdelen. De fundamentele technologie van de taal, die ons helpt te communiceren en ons te oriënteren in een chaotische wereld vol vluchtige ervaringen, reduceert het expressieve potentieel van het menselijk lichaam tot een kant-en-klaar programma van tekens en zinsbouw. Dacht je dat technologie al onbevredigend genoeg was toen ze vastloopte, crashte, in brand vloog en onvoorziene dodelijke slachtoffers veroorzaakte? Er staan je misschien nog grotere teleurstellingen te wachten. Wat als de meest onbevredigende technologie van allemaal de technologie is die werkt?

De meest gebruikelijke manier om naar technologie te kijken is vanuit een humanistisch perspectief, dat technologie ziet als een set instrumenten, die tegemoetkomen aan bestaande verlangens binnen de menselijke cultuur die deze instrumenten heeft voortgebracht. The Curse of Smooth Operations gaat uit van een veronderstelling die deze volgorde omkeert: dat technologie een kracht wordt die óns beheerst in plaats van andersom. Vanuit dit alternatieve perspectief hebben tevredenheid en ontevredenheid geen betrekking op verlangens van individuele menselijke wezens, die vrij zijn om te kiezen waarnaar ze verlangen. Integendeel, dergelijke verlangens zijn op zichzelf diep technologisch en vormen een netwerk met andere machines, die het complete technologische systeem van een cultuur vormen. Het doel is hier om de gangbare, humanistische visie met deze alternatieve visie op technologie te confronteren, en de tegenstelling daartussen te laten fungeren als de brandstof voor het narratief van het festival.

Door technologie in de breedste zin van het woord te zien – als kennis die praktisch wordt toegepast – nemen curatoren Erik Bünger en Florian Wüst afstand van een discours waarbij technologie beperkt blijft tot elektronische apparaten en digitale toepassingen. Ze combineren uitstapjes naar de geschiedenis en de toekomst van de natuurwetenschap, het industriële kapitalisme, de computerinfrastructuur, maatschappelijke polarisatie en biopolitiek, om een kritische blik te werpen op een hedendaagse leefwereld waarvan elk aspect radicaal door technologie is getransformeerd.

Met The Curse of Smooth Operations leggen de curatoren de nadruk op functioneren in plaats van op disfunctioneren, en breken zij met de fetisjering van fouten die zo wijdverspreid lijkt in de wereld van de mediakunst. Kunstenaars die op zoek zijn naar nieuwe manieren om het overheersende technocratische systeem te ondermijnen, beperken zich vaak tot het blootleggen en benutten van de kleine scheurtjes in dit systeem. Het IMPAKT Festival 2022 staat lijnrecht tegenover een dergelijke fetisjering. Het gaat niet over de schoonheid van fouten, maar over de horror van dingen die perfect werken. We blijven niet stilstaan bij het subversieve potentieel van kleine bugs, maar richten ons op het beklemmende van een totaliserend systeem, dat immuun is voor defecten en in staat is zichzelf ad infinitum in stand te houden.

Het idee dat technologie ultieme bevrediging kan bieden en tegelijkertijd uiteindelijk onbevredigend kan zijn, is verbijsterend en paradoxaal. Omdat kunst bij uitstek in staat is met tegenstrijdigheden om te gaan, stelt The Curse of Smooth Operations de kunst centraal in een programma van twee tentoonstellingen, filmvertoningen, lezingen, gesprekken en performances.

Het IMPAKT Festival 2022 The Curse of Smooth Operations is gecureerd door Erik Bünger en Florian Wüst.
Oorspronkelijk concept in samenwerking met Manuel Saiz.

Naar programma

Website by HOAX Amsterdam