EN

Thema IMPAKT Festival 2023 bekend

Reclaiming Digital Agency

Het IMPAKT Festival 2023 Reclaiming Digital Agency, dat zal plaatsvinden in de eerste week van november 2023, heeft als thema onze digitale rechten, de mate van controle die we hebben op onze data en het gebrek aan zeggenschap over de online platforms en digitale apparaten die we gebruiken.

Het IMPAKT Festival 2023 legt een verbinding met CODE, een samenwerkingsproject dat IMPAKT in 2021 heeft geïnitieerd en dat inmiddels met partners uit Duitsland en België twee edities heeft beleefd. De naam CODE refereert aan een ethische gedragscode die naar onze mening besproken en ontwikkeld moet worden en waarin basisprincipes worden geformuleerd waaraan overheden en bedrijven zich moeten houden. Om het gesprek dat we in CODE stimuleren een groter podium te verschaffen stelt het IMPAKT Festival 2023 onze burgerrechten en ons gebrek aan in de zeggenschap in de digitale wereld centraal.

Tijdens het IMPAKT Festival 2023 presenteren we de resultaten van het CODE-programma tot nu toe, aangevuld met lezingen, panels, debatten, performances, films en kunstwerken. Het programma biedt ruimte voor discussie over de politieke en economische macht van Big Tech en het gebruik van technologie door overheden. Het festival gaat in op de groeiende vrees dat we de zeggenschap verliezen over de digitale instrumenten en platforms die we dagelijks gebruiken. Uitwisseling en dialoog met politici maakt deel uit van het programma, met als doel de ontwikkeling van wetgeving te stimuleren die de big-techbedrijven reguleert, hun macht beteugelt en onze rechten als digitale consumenten en burgers beschermt.

In de aanloop naar het IMPAKT Festival 2023 Reclaiming Digital Agency en de komende editie CODE 2023 lanceren we we twee oproepen:

  • Een Open Call gericht aan mensen uit alle disciplines (kunst en daarbuiten) om deel te nemen aan de derde editie van CODE, een traject waarin je in kleine groepjes gezamenlijk werk aan een project waarin een CODE gerelateerd thema naar voren komt. Het kan hierbij gaan om een kunstwerk, een video, een installatie, een plug-in, een website, een campagne, een interventie, een actie in de publieke ruimte, et cetera. Het co-creatie project loopt van januari 2023 tot en met juni 2023 (deadline voor aanmelding is 11 december 2022).
  • Een Open Call voor curatoren/programmeurs voor het festival, dat zal plaatsvinden in november 2023 (deadline voor aanmelding is 27 december 2022).

Oproep voor deelnemers aan CODE 2023

CODE is een proces van creatieve samenwerking georganiseerd door IMPAKT, samen met onze Europese partners Werktank en Privacy Salon/Privacytopia (België) en transmediale (Duitsland). Het project loopt van januari 2023 tot en met juni 2023.

Hoe kunnen we overheden overtuigen van de dringende noodzaak om op te treden? Wat kunnen wij als verontruste burgers, onderzoekers en kunstenaars doen om veranderingen op gang te brengen? CODE is een platform voor interdisciplinaire samenwerking tussen kunstenaars, designers, activisten en belangengroepen en faciliteert een kritische dialoog met beleidsmakers en politici. Het project heeft ten doel bij te dragen aan het publieke bewustzijn, de ontwikkeling van betere wetgeving en systeemverandering om digitale consumenten de zeggenschap over hun digitale data te helpen herwinnen.

Deze Open Call is een uitnodiging aan creatieve professionals, niet-professionele kunstenaars en alle andere betrokken burgers in Nederland, België en Duitsland om met ons een vijf maanden durend traject aan te gaan van dialoog, kritische discussie en creatieve samenwerking rondom onze digitale rechten. Van januari tot en met juni 2023 werken de deelnemers in kleine groepjes aan gezamenlijke projecten: een kunstwerk, een video, een installatie, een plug-in, een website, een campagne, een interventie, een actie in de publieke ruimte, et cetera. De projecten worden door IMPAKT gepresenteerd op het Ars Electronica Festival 2023 in Linz (Oostenrijk), het IMPAKT Festival 2023 en andere festivals en evenementen.

De deadline voor je aanmelding als deelnemer aan CODE 2023 is zondag 11 december, 23:59 CET.

Open call voor deelnemers CODE 2023

Oproep aan curatoren / programmeurs

Werk je als curator, programmeur of organisator op het snijvlak van digitale rechten, kunst en technologie? Hecht je belang aan een dialoog met politici? Heb je ideeën voor programma’s? Wij verwelkomen voorstellen voor paneldiscussies, presentaties, screenings, performances, tentoonstellingen en andere programma’s.

 

Ervaring als curator staat niet voorop, waar het op aankomt is dat je ervoor openstaat je programma te ontwikkelen in samenhang met de thema’s van het festival en de dialoog die we willen genereren met politici, beleidsmakers en het bredere publiek.

De deadline voor je aanmelding als curator/programmeur is 27 december 2022, 23:59 CET.

Je kunt je aanmelden door het formulier hieronder in te vullen. Je aanmelding kan in het Nederlands of het Engels worden ingediend. Aanmeldingen moeten onder andere omvatten:

  • Je cv
  • Een samenvatting van je voorstel (100 tot 200 woorden)
  • Een volledig concept (1000 tot 3000 woorden, zo mogelijk met illustraties)
  • De volledige lijst van vragen om te beantwoorden in je aanmelding kun je hier downloaden

Voor vragen over deze oproep kun je contact opnemen met katerina@impakt.nl

Open call voor curatoren / programmeurs


Deel
Website by HOAX Amsterdam