EN

Save the Date: IMPAKT Festival 2024

DEAL WITH IT van 30 oktober t/m 3 november

Met DEAL WITH IT breekt het IMPAKT Festival 2024 een lans voor kunstenaars die de controverse niet schuwen en radicale posities innemen. De controverse is hierbij geen goedkoop effect, niet een makkelijk middel om de aandacht te trekken, maar het resultaat van de principieel kritische houding van de kunstenaars. Ze spreken zich uit over urgente onderwerpen in het huidige tijdsgewricht en stellen zich daarbij niet conformistisch op. Ze durven omstreden te zijn, gebruiken humor en kunnen omgaan met ambiguïteit en paradoxen. Juist nu, met een rechts-populistische regering, is het lef wat de kunst op de been houdt en ons verenigt, ook al verschillen we onderling van mening.  

Het IMPAKT Festival 2024 geeft een podium aan makers die zich onderscheiden door een mentaliteit die (zelf)kritisch is naar alle kanten, naar de politiek en de samenleving in zijn algemeen, maar ook naar zichzelf en naar de omgeving (kunst, cultuur, academia) waar ze in functioneren en van afhankelijk zijn. We bespreken de druk van alle activistische en sociaal-politieke agenda’s waar kunstenaars steeds vaker aan moeten voldoen in een tijd van identiteitspolitiek, elite capture en hyperkapitalisme. 

Het festival biedt een platform aan makers die zich doelbewust en oprecht engageren met de wereld om hen heen, maar dit op hun eigen voorwaarden doen. Zo schopt Kubra Khademi tegen de heilige huisjes van het religieuze, door mannen gedomineerde Afghanistan, neemt Dries Verhoeven het consumentisme en kapitalistische systeem onder de loep, en stelt Roee Rosen met schurende en ongemakkelijke werken religieuze taboes en politieke propaganda aan de kaak. Het Duitse collectief Peng! inspireert met interventies maatschappelijke organisaties om zich radicaler op te stellen. 

Het IMPAKT Festival 2024 richt zich op kunst die de wereld in al haar complexiteit toont en met een radicaal andere waarneming meehelpt aan het bouwen van een inclusieve samenleving.

DEAL WITH IT wordt samengesteld door Arjon Dunnewind (IMPAKT) en Ine Gevers (o.a. Come Alive, Fake Me Hard, Robot Love, Hacking Habitat, Niet Normaal).

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van het aankomende festival hier


Deel
Website by HOAX Amsterdam