EN

CODE Programme 2023

Reclaiming Digital Agency

We willen het bewustzijn van de digitale uitdagingen van ons tijdperk bij het algemene publiek, politici en beleidsmakers stimuleren. We willen dat de Big Tech-bedrijven worden gereguleerd, hun macht wordt beteugeld en onze digitale rechten worden beschermd. Welke rol moeten overheden daarin spelen en hoe kunnen we hen overtuigen van de dringende noodzaak om op te treden? Wat kunnen wij als betrokken burgers, onderzoekers en kunstenaars doen om dit proces te ondersteunen?

CODE is in 2021 geïnitieerd als reactie op de groeiende vrees dat we de zeggenschap verliezen over de digitale instrumenten en platforms die we dagelijks gebruiken. We zijn ervan overtuigd dat betere wetten en regels nodig zijn om ons als digitale consumenten en burgers te beschermen. Ons doel is met creatieve en artistieke interventies de beleidsvorming op nationaal en internationaal niveau te beïnvloeden en het bewustzijn van de relevante kwesties te verhogen. We willen inspiratie en voorzieningen bieden voor interdisciplinaire samenwerkingsprojecten die kunnen fungeren als katalysator van een systeemverandering.

Iedere editie start met een open oproep voor deelnemers. Geselecteerde CODE deelnemers krijgen de kans om drie maanden lang nauw samen te werken in een proces van co-creatie. CODE bestaat uit een serie evenementen: drie workshops, een hackathon, diverse presentaties op inspirerende festivals en een online tentoonstelling. De evenementen vinden verspreid over enkele maanden plaats: van maart tot begin juni.

Gedurende deze periode ontwikkelen we samen interventies en bewustwordingscampagnes om de kracht van techbedrijven bloot te leggen en om politici, beleidsmakers en burgers te activeren om actie te ondernemen.

CODE 2023 is de derde editie van CODE. Het project wordt georganiseerd door IMPAKT [Centre for Media Culture] in samenwerking met Werktank (Leuven), Privacy Salon/Privacytopia (Brussel) en transmediale (Berlijn). CODE 2023 wordt mogelijk gemaakt dankzij de welwillende steun van het Gemeente Utrecht Stimuleringsfonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Overzicht CODE 2023 Events:

Oproep voor deelnemers (gesloten)

Deze Open Call is gesloten, maar als je meer wilt lezen:

Open Call CODE 2023

CODE 2023 deelnemers bekendgemaakt

Maak kennis met de 29 deelnemers die geselecteerd zijn voor de derde editie van CODE: Reclaiming Digital Agency.

In Oktober 2022 deden we de tweede CODE oproep voor deelnemers, in samenwerking met Werktank, PrivacySalon/Privacytopia en transmediale. Deze oproep was voor iedereen uit Duitsland, België en Nederland die onze bezorgdheid deelde over digitale rechten en de macht van Big Tech. Samen zullen we het traject aangaan van dialoog, kritische discussie en creatieve samenwerking rondom onze digitale rechten.

We ontvingen meer dan 100 aanmeldingen van kunstenaars, onderzoekers en bezorgde burgers. De deelnemers werden geselecteerd op basis van hun motivatie. Het doel van het CODE 2023 programma is om publiek beleid op nationaal en internationaal te beïnvloeden, door bewustzijn te creëren en manieren te bepalen waarop we wetten en wetgeving kunnen verbeteren die ons als digitale burgers en consumenten beschermen.

CODE deelnemers

Kick-Off meeting - 21 januari

Op 21 januari kregen de CODE 2023 deelnemers de kans om elkaar voor het eerst te ontmoeten.

Deze eerste kick-off stond vooral in het teken van elkaar leren kennen. De deelnemers woonden allemaal een online bijeenkomst bij, en kregen de kans om zichzelf kort voor te stellen. Iedereen kon vertellen waarom ze aan het programma deelnamen, welke kwesties ze hoopten aan te pakken in hun potentiële project, en welke vaardigheden en achtergrond ze konden bieden aan een potentieel project. Het was een leuke en informele gelegenheid voor de deelnemers om elkaar te zien en een praatje te maken.

Proof-of-Scale: CODE panel tijdens het transmediale festival in Berlijn

Kunnen technologieën als blockchain, smart contracts en DAO’s (decentralised autonomous organisations) het democratieproces verbeteren? Op 2 februari zullen we praten over de mogelijkheden en beperkingen van gedecentraliseerde technologieën met antropoloog Miriyam Aouragh, onderzoeker Nick Houde, curator en onderzoeker Paulien Dresscher, en politiek theoreticus aan The New Institute en de Humboldt Universiteit van Berlijn Rahel Süß.

Hackathon - 3, 4, 5 maart

Het hackathonweekend, gehouden van 3 tot en met 5 maart, is de tweede stap, na het panel en de discussie op transmediale, in CODE 2023. CODE is een project dat is gestart als reactie op de groeiende bezorgdheid dat we de controle over de digitale tools en platforms verliezen wij dagelijks gebruiken. Kunstenaars en niet-kunstenaars komen samen om bewustwording te creëren voor actuele problemen, door manieren te definiëren waarop we wet- en regelgeving kunnen verbeteren die ons als digitale burgers en consumenten zal beschermen. De hackathon is het eerste (fysieke) co-creatieweekend tussen de Nederlandse, Duitse en Belgische deelnemers van de editie van 2023. Er zijn nieuwe verbindingen ontstaan ​​en de inspiratie stroomt. We kijken uit naar de komende maanden van CODE 2023.

Workshop 1 - 1 april

Deze workshop ging over concretiseren. Terwijl deelnemers op de hackathon werden aangemoedigd om de dialoog aan te gaan en verschillende projectinvalshoeken en -concepten te bekijken, werd hen tijdens de workshop gevraagd om toe te werken naar hun concrete projectvoorstel.

Tijdens de workshop, die in hybride vorm werd gehouden, met open ruimtes in verschillende deelnemende landen, werkten de deelnemers in groepen aan hun projectvoorstellen. Ze werkten aan de voorstellen die ze een week later zouden inleveren, waarin ze hun project zouden beschrijven, hun planning, welke materialen ze nodig zouden hebben en meer. Tijdens de workshop bespraken de mentoren met alle groepen de voortgang sinds de hackathon en hielpen ze om echt te formuleren wat de deelnemers precies van plan zijn. Deze oefening was erg nuttig, omdat de CODE-deelnemers hierdoor veel meer focus kregen, waardoor ze gemakkelijker vooruit konden komen. We gingen ook in op de politieke relevantie van de projecten en bespraken manieren om dit duidelijk zichtbaar te maken in de werken.

Workshop 2 - 29 april

Meer info volgt.

Presentatie op de CPDP Conference in Brussel

CPDP is een jaarlijkse driedaagse conference over privacy en data-bescherming. De 16e editie van CPDP zal plaatsvinden op 24-26 mei in Brussel

Workshop 3 - 10 juni

Meer info volgt.

Vanaf juni 2023

Presentaties op (internationale) festivals en evenementen

IMPAKT Festival 2023: Reclaiming Digital Agency

Het IMPAKT Festival 2023 Reclaiming Digital Agency, dat zal plaatsvinden in de eerste week van november 2023, heeft als thema onze digitale rechten, de mate van controle die we hebben op onze data en het gebrek aan zeggenschap over de online platforms en digitale apparaten die we gebruiken.

Het IMPAKT Festival 2023 legt een verbinding met CODE, een samenwerkingsproject dat IMPAKT in 2021 heeft geïnitieerd en dat inmiddels met partners uit Duitsland en België twee edities heeft beleefd. De naam CODE refereert aan een ethische gedragscode die naar onze mening besproken en ontwikkeld moet worden en waarin basisprincipes worden geformuleerd waaraan overheden en bedrijven zich moeten houden. Om het gesprek dat we in CODE stimuleren een groter podium te verschaffen stelt het IMPAKT Festival 2023 onze burgerrechten en ons gebrek aan in de zeggenschap in de digitale wereld centraal.

 

 

Meer digital agency? Bekijk ook het CODE webproject.

Bekijk het CODE webproject meer te weten te komen over CODE en de resultaten van het CODE project tot nu toe te ontdekken

 

 


Deel

Residencies & projects archive

Website by HOAX Amsterdam