EN

Open Call CODE 2023

Oproep voor deelnemers om onze digitale zeggenschap te heroveren

Ben je kunstenaar, designer, onderzoeker, softwareontwikkelaar of -ontwerper? Of werk je in de marketing, rechten, technologie, beleidsontwikkeling of politiek? Of interesseer je je voor mensenrechten en gelijkheid? Wat je in het dagelijks leven ook doet, als je je zorgen maakt om onze digitale rechten en het gebrek aan zeggenschap over de platforms en apparatuur die we gebruiken, zijn we op zoek naar jou! De deadline om aan te melden is 11 december

WAAR GAAT CODE OVER?
We willen het bewustzijn van de digitale uitdagingen van ons tijdperk bij het algemene publiek, politici en beleidsmakers stimuleren. We willen dat de Big Tech-bedrijven worden gereguleerd, hun macht wordt beteugeld en onze digitale rechten worden beschermd. Welke rol moeten overheden daarin spelen en hoe kunnen we hen overtuigen van de dringende noodzaak om op te treden? Wat kunnen wij als betrokken burgers, onderzoekers en kunstenaars doen om dit proces te ondersteunen?

Met deze Open Call nodigen we creatieve professionals en niet-professionele kunstenaars en alle andere betrokken burgers in Nederland, België en Duitsland uit om met ons een vijf maanden durend traject aan te gaan van dialoog, kritische discussie en creatieve samenwerking rondom onze digitale rechten. Van januari tot en met juni 2023 werk je samen met andere deelnemers in kleine groepjes aan gezamenlijke projecten: een kunstwerk, een video, een installatie, een plug-in, een website, een campagne, een interventie, een actie in de publieke ruimte, et cetera. De projecten worden door IMPAKT gepresenteerd op internationale festivals en evenementen zoals het Ars Electronica Festival 2023 in Linz (Oostenrijk), het IMPAKT Festival 2023.

CODE is in 2021 geïnitieerd als reactie op de groeiende vrees dat we de zeggenschap verliezen over de digitale instrumenten en platforms die we dagelijks gebruiken. We zijn ervan overtuigd dat betere wetten en regels nodig zijn om ons als digitale consumenten en burgers te beschermen. Ons doel is met creatieve en artistieke interventies de beleidsvorming op nationaal en internationaal niveau te beïnvloeden en het bewustzijn van de relevante kwesties te verhogen. We willen inspiratie en voorzieningen bieden voor interdisciplinaire samenwerkingsprojecten die kunnen fungeren als katalysator van een systeemverandering. CODE 2023 wordt de derde editie van dit project. In de eerste twee edities hebben we bijna vijftig kunstenaars en anderen steun geboden bij de productie van gezamenlijke projecten. Daarbij hebben we nationale en Europese politici en experts bijeengebracht in interviews, paneldiscussies en presentaties, en we hebben de projecten van deelnemers gepresenteerd op internationale evenementen, waaronder Ars Electronica, de Dutch Design Week, de Dutch Media Week en de CPDP Conference. De resultaten hiervan, en ook alle interviews en lezingen zijn te vinden op code.impakt.nl.

CODE 2023 is een internationaal programma georganiseerd door IMPAKT [Centrum voor Mediacultuur] in Utrecht, Werktank in Leuven, Privacy Salon/Privacytopia in Brussel en transmediale in Berlijn. We hebben het genoegen deelnemers uit te nodigen om samen met ons te werken aan een opwindende serie gemeenschappelijke CODE-evenementen in 2023!

WAT GA JE DOEN?
De geselecteerde deelnemers gaan nauw samenwerken in een gemeenschappelijk creatief proces. We nodigen gedurende het programma gevestigde Nederlandse, Duitse en Belgische kunstenaars en experts uit om ons inspiratie en feedback te geven. Het CODE-programma bestaat uit een serie evenementen, online en on-site, waaronder:

 • Kick-offbijeenkomst (online)
 • Drie workshops (online)
 • Een symposium (online)
 • 2-3 dagen hackathon (on-site)*
 • Groepsbijeenkomsten en feedbacksessies (online en on-site)*
 • Online tentoonstelling
 • Presentaties op internationale festivals

* De on-site evenementen vinden plaats bij de vier deelnemende instellingen in Utrecht, Leuven, Brussel, Antwerpen en Berlijn. Voor de hackathon worden alle deelnemers fysiek bijeengebracht in een nader te bepalen locatie.

Zie hieronder het voorlopige programma.

De activiteiten vinden verspreid plaats in de periode van februari tot en met juni en de resultaten van het project worden naar verwachting in september gepresenteerd. Van jou als deelnemer verwachten we dat je actief betrokken bent bij de evenementen, die als doel hebben de meest dringende kwesties waar we voor staan in de digitale cultuur en het openbaar beleid voor het voetlicht te brengen. We zoeken dus mensen die gedurende de hele loop van het CODE 2023-programma aan alle evenementen kunnen deelnemen. De voertaal in het programma is Engels.

DE EINDPROJECTEN
In de vijf maanden, van februari tot en met juni, werk je samen met andere deelnemers aan een project. Gedurende die tijd zijn er ook workshops en een fysieke hackathon waar je de gelegenheid krijgt te discussiëren met en feedback te ontvangen van beleidsmakers en gevestigde kunstenaars. De gedurende deze periode voltooide werken worden gepresenteerd in een online-tentoonstelling, met als bedoeling een doorgaande kritische discussie voorbij de duur van het programma te entameren. We faciliteren ook presentaties van de werken op internationale evenementen en in het publiek domein, om daarmee aan te zetten tot debat en verandering, zoals de projecten voortgekomen uit de vorige twee edities dat ook hebben gedaan. Een selectie van de resultaten van de vorige edities is te vinden op code.impakt.nl.

SELECTIE EN STIPENDIUM
Deelnemers worden primair geselecteerd op basis van hun motivatie. Bij het selecteren mikken we bovendien op het samenstellen van een in expertise en achtergrond diverse groep. We selecteren uit alle deelnemende landen een groep deelnemers. Aanmelding staat open voor iedereen en voorafgaande ervaring wordt niet gevraagd.

Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.
Voor groepen die een werk produceren voor internationale presentaties is een klein stipendium beschikbaar.
De reiskosten naar on-site bijeenkomsten en internationale evenementen worden gedekt.

WIE ZOEKEN WE?

 • De aanmelding staat open voor professionele en niet-professionele kunstenaars, onderzoekers, beleidsmakers en betrokken burgers.
 • Mensen die zich niet beschouwen als kunstenaar worden sterk aangemoedigd zich aan te melden; dat geldt onder meer voor mensen uit het bedrijfsleven, de technologie of de wereld van het recht en het wetenschappelijk onderzoek, of werkenden bij overheidsinstellingen.
 • Deelnemers moeten woonachtig zijn in Nederland, België en/of Duitsland.
 • Ook kijken we uit naar mensen die graag willen leren van en samenwerken met professionele kunstenaars bij het creëren van artistieke interventies om invloed uit te oefenen op beleidsmakers.
 • Diversiteit wordt nagestreefd en deelname van (onder meer) mensen met een LGBTQ+ of POC-achtergrond zijn welkom.
 • Voorafgaande ervaring is niet vereist.

DEADLINE VOOR AANMELDING
Maak je je zorgen over de macht van de big-techbedrijven? Wil je dat er meer transparantie komt in het gebruik van je data? Ben je kunstenaar, activist, of simpelweg een betrokken burger? 

Meld je dan a.j.b. aan door het onderstaande formulier in te vullen voor zondag 11 december, 23:59 CET.

Meld je aan

 

VOORLOPIG TIJDSCHEMA
Aan het programma wordt nog gewerkt. Hou onze website a.j.b. in de gaten voor updates.

 • December 2022: selectie van deelnemers en bericht aan de geselecteerden.
 • Januari 2023: kick-off bijeenkomst (online) met uitleg over het programma en kennismaking met elkaar
 • Begin februari 2023: online introductiebijeenkomst georganiseerd door transmediale. Deze bijeenkomst kan online worden gevolgd, maar deelnemers worden aangemoedigd dat gezamenlijk te doen op de locatie van een van de deelnemende organisatoren.
 • Eind februari 2023: 2-3 dagen hackathon (fysieke aanwezigheid vereist)
 • Eind maart 2023: Workshop 1. Werkgroepen worden gevormd en beginnen met de gezamenlijke uitwisseling van ideeën voor het uiteindelijke werk.
 • April 2023: werkgroepen leveren hun definitieve voorstellen voor hun werk in.
 • Mei 2023: Workshop 2. Opmaken van de stand van zaken in de voortgang van het werk en feedbacksessie.
 • Half juni 2023: Workshop 3 en feedbacksessie (online)
 • Eind juni: werken voltooid
 • September – december 2023: presentaties van voltooide werken op internationale evenementen en festivals
 • December 2023: lancering van de CODE 2023 online tentoonstelling

 

VRAGEN & INFOSESSIE
We organiseren twee infosessies.
De eerste zal plaatsvinden tijdens het IMPAKT Festival 2022 The Curse of Smooth Operation op:

Zaterdag 5 november
13:30 – 14:30
Locatie: Het Huis Utrecht (Boorstraat 107, Utrecht)
Registeer voor deze infosessie

De tweede sessie zal online plaatsvinden:

Donderdag 1 december
17:00 – 18:00
Locatie: Online
Registeer voor deze infosessie

Je kunt ook een bericht sturen naar timo@impakt.nl 

Lees meer over de laatste editie van CODE 2022 hier
To see the 2021 online exhibition, click here


Deel

Residencies & projects archive

Website by HOAX Amsterdam